fotóművészet

E számunk szerzői – 2023/1

Bíró-Balogh Tamás (1975)
Irodalomtörténész. A Szegedi Tudományegyetemen végzett magyar szakon, ugyanott doktorált, és ott is tanít: a SZTE JGYPK oktatója. Irodalomtörténészként elsősorban a 20. század első felének magyar irodalmával foglalkozik, Kosztolányiról több kötete jelent meg. 

Boros Lili PhD (1979)
Művészettörténész, kurátor, egyetemi oktató. 2015 óta az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem főállású oktatója, jelenleg a Vizuális Nevelés és Művészetelméleti Tanszék vezetője, független kurátor. Legutóbbi kiállításai: Drozdik Orshi: A fénykép és a szerelmes vers 1975–1995 (Mai Manó Ház, 2022), Asztalos Zsolt: Emlékmodellek (BTM Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár, 2020–21). Az ELTE Bölcsészettudományi Kar óraadója, a Szemiotika MA képzés keretein belül a Semiotics and New Art History és Visual Text Interpretation című kurzusokat tartja. 2008-tól rendszeresen jelennek meg írásai a hazai szaksajtóban, számos szakdolgozat konzulense és bírálója, kiállítási katalógusok szerkesztője, lektora és szerzője.

Ébli Gábor (1970)
Esztéta, az ELTÉn szerzett PhD fokozatot. Kutatási területe a múzeumügy és a kortárs művészet magángyűjtése. National Museums and Civic Patrons. Practices of Cultural Accumulation in Central and Eastern Europe című angol nyelvű könyve 2020-ban jelent meg a L'Harmattan kiadónál. 2006 óta a MOME Elméleti Intézetében tanít.

Farkas Zsuzsa (1957)
Művészettörténész. A Szépművészeti Múzeum ‒ Magyar Nemzeti Galéria Fotóarchívumában dolgozik. Kutatási területe a 19. századi magyar képzőművészet. Többek között a Festő-fotográfusok 1840–1880, Embermásoló című kötetek, valamint számos fotótörténeti cikk szerzője.

Fejér Zoltán György (1951)
Fotóművész, fotótechnika-történeti szakíró és kiállítások kurátora; a fényképezés alkotó módozataival 1968 óta foglalkozik. Magyar és idegen nyelveken 13 könyve és 460 cikke, tanulmánya jelent meg. Dr. Bárány Nándor és Dulovits Jenő monográfusa, továbbá a magyar fotóipar történetének krónikása. 2023-tól nem akadémikus köztestületi tagja a Magyar Művészeti Akadémiának. Elismerései: Balogh Rudolf-díj (2023); Magyar Arany Érdemkereszt (2022); Magyar Fotóművészek Szövetségének Életmű-díja (2011).

Gáspár Balázs (1989)
Magyar nyelv és irodalom-filozófia tanári szakon végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 2012 és 2013 között a Szellemkép Szabadiskola fotográfia szakos képzésén vett részt. 2014 óta publikál fotótörténettel, kortárs fotográfiával és kiállításokkal foglalkozó cikkeket, tanulmányokat. 2017 és 2022 között dolgozott a Mai Manó Házban és a Capa Központban, 2018 és 2022 között a Capa blog szerkesztője volt. 2022 szeptembere óta a Hype&Hyper magazin újságírója.

Kopin Katalin (1981)
Művészettörténész, kurátor. 2005-től rendszeresen publikál művészeti lapokban, írásai megjelentek az Új Művészetben, az Artportalon, a Flash Artban, a Punkt.hu-n. 2010-től a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum művészettörténésze és muzeológusa. Több életműkiállítást és csoportos kiállítást jegyez kurátorként, katalógusok és monografikus munkák szerzője és szerkesztője. A kiállításokhoz kapcsolódóan riportfilmeket és interjúkat készít a kortárs művészet szereplőivel. 2022-től a szentendrei PhotoLab nevű kortárs fotográfiai kiállítóhely művészeti vezetője, mely az FMC struktúráján belül jött létre.

Kotzan, Anne (1961)
Szabadfoglalkozású publicista. Egyetemi tanulmányai alatt egy évet Rómában töltött DAAD-ösztöndíjasként, majd kultúrával foglalkozó útikönyveket kezdett írni, köztük Magyarországról is. Már tanulmányai idején kapcsolatba került a fényképezéssel, és több éven át dolgozott egy fotográfus mellett asszisztensként. Ma független szerzőként foglalkozik a fotóval. Szövegei főleg német szaklapokban jelennek meg: foto-MAGAZIN, Photo International, Photopresse, Schwarz-Weiss. Kölnben él.

Kovács Anna (szül.: 1989.09.26.)
Egyetemi tanulmányait filmelmélet, filmtörténet szakos szabad bölcsészként az ELTÉ-n folytatta, majd 2020-ban fotográfusi képesítést szerzett a Práter utcai Budapesti Komplex SzC Kézművesipari Technikumban. Jelenleg főállásban pénzügyi területen dolgozik egy multinacionális vállalatnál, szabadidejében főként az analóg és archaikus fotográfia területeit fedezi fel, valamint önkéntes kutatóként tevékenykedik a Nemzeti Filmintézetnél.

Somogyi Zsófia (1978)
2003-ban végzett az ELTE művészettörténet–esztétika szakjain. 2003-2007 a Dorottya Galéria munkatársa. 2007-2009 az Oktatási és Kulturális Minisztérium Kállai Ernő művészettörténészi és műkritikusi ösztöndíjasa. 2007-ben a Frac Lorraine (Metz, Franciaország) ösztöndíjasa. 2007-2022-ig a JCC Budapest - Bálint Ház munkatársa. 2008-2020-ig a KREA Iskola óraadó tanára. 2022-től a Budavári Önkormányzat civil referense. Kurátori és műkritikusi tevékenységének fókuszában a személyes fotó és az emberi jogi kérdéseket, társadalmi problémákat felvető kortárs fotográfia áll. 

Surányi Mihály (1959)
A BME Vegyészmérnöki Karán diplomázott 1982-ben. 2005 és 2008 között a MOME művészeti menedzser képzésére járt. A magyar fotográfiai életben a Nessim Galéria vezetőjeként vált ismertté: 2006 óta több, mint negyven budapesti és külföldi kiállítást rendezett. 2017-től a FOTÓMŰVÉSZET magazin főszerkesztője.

Szterjopulu Cveta ( 1964)
Szövegíró, cikkíró. Kisiskolás kora óta ír, először meséket, később novellákat. Több antológiában is megjelentek írásai, valamint magazinokban tárcái. Főállásban különböző cégek honlapjainak a blogját írja, a legváltozatosabb témákban. Érdekli a gasztronómia, ezzel kapcsolatos cikkei a Vince magazinban olvashatók. Régebben fotózott, festett, és lakberendezéssel is foglalkozott, de végül az írás szeretete volt az erősebb. A vizuális kultúra iránti rajongása azonban töretlen, szereti a kiállításokat, azok hangulatát, és ha teheti, ír is róluk.