fotóművészet

E számunk szerzői – 2021/3

Ádám Anikó (1959)
Irodalomtörténész, fordító, a Pázmány Péter Katolikus egyetem habilitált docense. Szakterületei: 19. és 20. századi francia irodalomtörtének és elmélet, irodalom és művészetek, fordítástörténet. Alapítója és társvezetője a PPKE BTK-án működő Francia Kapcsolat interdiszciplináris kutatócsoportnak. Tagja az európai LEA (Lire en Europe Aujourd’hui) csoportnak, valamint a RETiiNA. International (AIAC – Université Paris 8) kutatócsoportnak. Számos magyar és francia nyelvű szakcikk és tanulmánykötet szerzője és szerkesztője.

Benedek Kata (1990)
Művészettörténész. Jelenleg a berlini Freie Universität másodéves PhD hallgatója. Tudományos munkájának fókuszában a szocialista és posztszocialista Közép- és Kelet-Európa szexuális és etnikai kisebbségeinek kulturális reprezentációja és annak historiográfiája áll. Disszertációjában a régió queer kultúra történetét kutatja a vizuális művészetek területén.

Bieleszová, Štěpánka (1971)
Az olmützi Palacky Egyetem művészeti karán tanult művészettörténetet 1990 és 1995 között. 1995-től 2019-ig az Muzeum umění Olomouc vezető kurátora, ezen belül pedig 2007-től a fotográfiai gyűjtemény kurátora. Számos cseh fotográfus monográfiáján dolgozott úgy, mint Miloslav Stibor (2007), Jaroslav Vávra (2011), Vladimír Birgus (2014), Milena Valušková (2017) és Jindřich Štreit (2016). A Civilised Illusions című kötet szerzője, mely a Muzeum umění Olomouc fotógyűjteményén keresztül mutatja be a cseh fotográfia fejlődésének állomásait a XIX századtól kezdve a XXI. századig. Jindřich Štreittel közös projektje volt a fiatal fotográfusokat bemutató kiállítássorozat a Café Amadeus Galleryben. Vladimír Birgusszal együtt, több olyan nemzetközi kiállítást szervezett, mely a modern cseh fotográfia bemutatását tűzte ki célul (A Century of Avant-garde and off-guard Photography, Landskrona 2015; At first sight. A selection of Czech photography from the 20th and 21st centuries, Olomouc 2016). Ladislav Daněkkel való közös munka eredménye a cseh akciófotót bemutató kiállítás és annak katalógusa (Immediate Temples, 2017). Ennek folytatásaként került sor a Pécsi Műhely bemutatására is, mely kiállításon Keserű Katalinnal dolgozott együtt (Scene of the Action, 2019).

Csanádi Bognár Szilvia
Jelenleg a Tomori Pál Főiskola docense, esztétikatörténetet, művészetfilozófiát, retorikát tanít. Kutatásai hosszú ideig a műleírás témáját járták körül, ezek tanulmánykötetekben és folyóiratokban jelentek meg a 18. század műleíró elméletével, valamint a konceptuális művészet leírógyakorlatával kapcsolatban. 2011-ben elnyerte az MTA Művészettörténeti Bizottságának Opus Mirabile díját. 2018-ban az ELTE Filozófiatudományi Doktori Iskolájában szerzett PhD fokozatot Johann Gottfried Herder forma- és térfogalmával foglalkozó disszertációjával.

Csatlós Judit (1976)
kurátor, muzeológus Kulturális Antropológia szakon vizuális kultúra kutatóként és muzeológusként végzett. 2004–2006 között a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója művészeti titkára, ebben az időszakban rendszeresen együtt dolgozott a Lumen Fotóművészeti Alapítvánnyal.  2009–2012 között a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület vezetőségi tagja volt. Jelenleg a Kassák Múzeum munkatársa, emellett művészeti íróként tevékenykedik.

Ébli Gábor (1970)
Esztéta, az ELTÉn szerzett PhD fokozatot. Kutatási területe a múzeumügy és a kortárs művészet magángyűjtése. National Museums and Civic Patrons. Practices of Cultural Accumulation in Central and Eastern Europe című angol nyelvű könyve 2020-ban jelent meg a L'Harmattan kiadónál. 2006 óta a MOME Elméleti Intézetében tanít.

Farkas Zsuzsa (1957)
Művészettörténész. A Szépművészeti Múzeum ‒ Magyar Nemzeti Galéria Fotóarchívumában dolgozik. Kutatási területe a 19. századi magyar képzőművészet. Többek között a Festő-fotográfusok 1840–1880, Embermásoló című kötetek, valamint számos fotótörténeti cikk szerzője.

Pfisztner Gábor (1967)
Történelem–német szakon végzett az ELTÉ-n, és két félévig az Iparművészeti Főiskola vizuális kommunikáció szakán volt vendéghallgató. Gimnáziumi tanár. Budapesti Metropolitan Egyetem Média Intézetének oktatója.

Szarka Klára (1955)
Három évtizede publikál fotográfiai tárgyú írásokat, kutatóként főként a 20. századi dokumentarista fotográfia érdekli. Hemző Károly és Keleti Éva életművének szakmai gondozója. A MÚOSZ Akadémia fotóriporter szakának vezetője, a Szellemkép Szabadiskola tanára, a Magyar Fotótörténeti Társaság elnöke, a Budapest FotóFesztivál kurátora.