fotóművészet

E számunk szerzői – 2021/2

Áfra János (1987)
Költő, műkritikus, szerkesztő, művészetközi együttműködések gyakori résztvevője. Dolgozott már együtt zenészekkel, táncosokkal és képzőművészekkel, gyakran nyit meg kiállításokat és néhány kurátori munkája is volt. Több mint tíz éve tanít kreatív írást és tart költészeti workshopokat, a Debreceni Egyetem óraadója. A KULTer.hu kulturális portál alapítója és tíz éven át főszerkesztője, jelenleg pedig az Alföld irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat szerkesztője. Verseskötetei: Glaukóma (2012); Két akarat (2015); Rítus (2017). Szegedi-Varga Zsuzsannával közös, kétnyelvű, experimentális művészkönyve a Termékeny félreértés / Productive Misreadings (2020), amely a Los Angeles-i Take Care Gallery Horizon című kiállításán is helyet kapott. Elismerései: Makói Medáliák (2013); Móricz Zsigmond Irodalmi Ösztöndíj (2013); Gérecz Attila-díj (2014); Horváth Péter Irodalmi Ösztöndíj (2015); Sziveri János-díj (2016); Látó-díj (2016), Kállai Ernő Művészettörténészi és Műkritikusi Ösztöndíj (2021).

Barta Edit (1981)
Kurátor, művészeti szakíró, esztéta. 2007-ben végzett az ELTE Bölcsészettudományi Karán, magyar-esztétika szakon. 2013-2015 között a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója vezetőségi tagja és titkára. 2018-2021 között a Magyar Fotográfusok Háza - Mai Manó Ház szakmai munkatársa, a Punkt online fotográfiai magazin szerkesztője. Jelenleg a Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállítási referense, 2021-ben Kállai Ernő művészettörténészi és műkritikusi ösztöndíjas.

Benedek Kata (1990)
Művészettörténész. Jelenleg a berlini Freie Universität másodéves PhD hallgatója. Tudományos munkájának fókuszában a szocialista és posztszocialista Közép- és Kelet-Európa szexuális és etnikai kisebbségeinek kulturális reprezentációja és annak historiográfiája áll. Disszertációjában a régió queer kultúra történetét kutatja a vizuális művészetek területén.

Bordács Andrea (1964)
Esztéta műkritikus, független kurátor. Jelenleg az ELTE SEK Vizuális Művészeti Tanszék vezetője. Korábban a Dorottya Galéria vezetője volt és 18 évig az Új Művészet szerkesztője. 2014-ben megkapta a Németh Lajos-díjat. Kutatási területe a kortárs művészet: a női művészeti tendenciák, a köztéri művészet, a street art, az új médiumok szerepe, a fotó. Könyve jelent meg Tót Endréről, Várady Róbertről, Illés Barnáról és Szilágyi Lászlóról.

Csanádi-Bognár Szilvia
Jelenleg a Tomori Pál Főiskola docense, esztétikatörténetet, művészetfilozófiát, retorikát tanít. Kutatásai hosszú ideig a műleírás témáját járták körül, ezek tanulmánykötetekben és folyóiratokban jelentek meg a 18. század műleíró elméletével, valamint a konceptuális művészet leírógyakorlatával kapcsolatban. 2011-ben elnyerte az MTA Művészettörténeti Bizottságának Opus Mirabile díját. 2018-ban az ELTE Filozófiatudományi Doktori Iskolájában szerzett PhD fokozatot Johann Gottfried Herder forma- és térfogalmával foglalkozó disszertációjával.

Ébli Gábor (1970)
Esztéta, az ELTÉn szerzett PhD fokozatot. Kutatási területe a múzeumügy és a kortárs művészet magángyűjtése. National Museums and Civic Patrons. Practices of Cultural Accumulation in Central and Eastern Europe című angol nyelvű könyve 2020-ban jelent meg a L'Harmattan kiadónál. 2006 óta a MOME Elméleti Intézetében tanít.

Farkas Zsuzsa (1957)
Művészettörténész. A Szépművészeti Múzeum ‒ Magyar Nemzeti Galéria Fotóarchívumában dolgozik. Kutatási területe a 19. századi magyar képzőművészet. Többek között a Festő-fotográfusok 1840–1880, Embermásoló című kötetek, valamint számos fotótörténeti cikk szerzője.

Fejér Zoltán (1951)
Fotótechnika-történeti foltvarró, self-made man. 1968 óta tevékenykedik a fényképezés területén. Kiállítások kurátoraként működött, magyarul, németül, angolul, franciául és eszperantó nyelven négyszáz cikket írt, tizenkét könyvet tett közzé. 2011-ben megkapta a Magyar Fotóművészek Szövetségének Életmű-díját.

Gáspár Balázs (1989)
Magyar nyelv és irodalom-filozófia tanári szakon végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 2012 és 2013 között a Szellemkép Szabadiskola fotográfia szakos képzésén vett részt. 2014 óta publikál fotótörténettel, kortárs fotóval és kiállításokkal foglalkozó cikkeket, tanulmányokat. 2018 decembere óta a Capa blog főszerkesztője.

Gellér Judit (1983)
2000-től publikálja írásait, 2007-től a MÚOSZ, 2017-től az AICA Műkritikusok Nemzetközi Szövetsége Magyar Tagozata tagja. Egyetemi tanulmányait a MOME Designelmélet mesterszakán fejezte be. 2013-ban kezdte meg PhD tanulmányait az ELTE Film-, Média- és Kultúraelméleti programján, 2014-től meghívott előadó a MOME Fotográfia szakán és a PreMOME előkészítő kurzusokon. 2012–2016-ig tagja, 2013 és 2015 között vezetőségi tagja volt a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának. 2015-től a Capa Központ kurátora. Kutatási területei: privátfotó-gyűjtemények, művészeti archívum-használatok, kortárs fotográfia.

Somogyi Zsófia (1978)
2003-ban végzett az ELTE művészettörténet–esztétika szakán. 2003-2007 a Dorottya Galéria munkatársa. 2007-2009 az Oktatási és Kulturális Minisztérium Kállai-ösztöndíjasa. 2007 óta a Bálint Ház munkatársa. 2007-ben a Frac Lorraine (Metz, Franciaország) ösztöndíjasa. 2008-óta a KREA Iskola óraadó tanára. Kurátori és műkritikusi tevékenységének fókuszában a személyes fotó és az emberi jogi kérdéseket, társadalmi problémákat felvető kortárs fotográfia áll.