fotóművészet

E számunk szerzői – 2021/1

Bieleszová, Štěpánka (1971)
Az olmützi Palacky Egyetem művészeti karán tanult művészettörténetet 1990 és 1995 között. 1995-től 2019-ig az Muzeum umění Olomouc vezető kurátora, ezen belül pedig 2007-től a fotográfiai gyűjtemény kurátora. Számos cseh fotográfus monográfiáján dolgozott úgy, mint Miloslav Stibor (2007), Jaroslav Vávra (2011), Vladimír Birgus (2014), Milena Valušková (2017) és Jindřich Štreit (2016). A Civilised Illusions című kötet szerzője, mely a Muzeum umění Olomouc fotógyűjteményén keresztül mutatja be a cseh fotográfia fejlődésének állomásait a XIX századtól kezdve a XXI. századig. Jindřich Štreittel közös projektje volt a fiatal fotográfusokat bemutató kiállítássorozat a Café Amadeus Galleryben. Vladimír Birgusszal együtt, több olyan nemzetközi kiállítást szervezett, mely a modern cseh fotográfia bemutatását tűzte ki célul (A Century of Avant-garde and off-guard Photography, Landskrona 2015; At first sight. A selection of Czech photography from the 20th and 21st centuries, Olomouc 2016). Ladislav Daněkkel való közös munka eredménye a cseh akciófotót bemutató kiállítás és annak katalógusa (Immediate Temples, 2017). Ennek folytatásaként került sor a Pécsi Műhely bemutatására is, mely kiállításon Keserű Katalinnal dolgozott együtt (Scene of the Action, 2019).

Ébli Gábor (1970)
Esztéta, az ELTÉn szerzett PhD fokozatot. Kutatási területe a múzeumügy és a kortárs művészet magángyűjtése. National Museums and Civic Patrons. Practices of Cultural Accumulation in Central and Eastern Europe című angol nyelvű könyve 2020-ban jelent meg a L'Harmattan kiadónál. 2006 óta a MOME Elméleti Intézetében tanít.

Farkas Zsuzsa (1957)
Művészettörténész. A Szépművészeti Múzeum ‒ Magyar Nemzeti Galéria Fotóarchívumában dolgozik. Kutatási területe a 19. századi magyar képzőművészet. Többek között a Festő-fotográfusok 1840–1880, Embermásoló című kötetek, valamint számos fotótörténeti cikk szerzője.

Fejér Zoltán (1951)
Fotótechnika-történeti foltvarró, self-made man. 1968 óta tevékenykedik a fényképezés területén. Kiállítások kurátoraként működött, magyarul, németül, angolul, franciául és eszperantó nyelven négyszáz cikket írt, tizenkét könyvet tett közzé. 2011-ben megkapta a Magyar Fotóművészek Szövetségének Életmű-díját.

Fogarasi Klára (1949)
Fotótörténész, etnográfus, a magyar nyelv- és irodalom tanára (ELTE), egyetemi doktor (1996). A Hatvany Lajos Múzeum igazgatója (1984-85); a Néprajzi Múzeum Fényképgyűjteményének főmúzeológusa (1989-2010). Kutatási területe a fényképek néprajzi és fotótörténeti szempontú elemzése: gyermekélet; a vizuális kommunikáció formái; a fényképek használata; kollekciók, gyűjtemények áttekintése; kutatói életművek feldolgozása. Itthoni és külföldi kiállítások kurátora 1984 óta. Több cikk és négy önálló könyv szerzője. Az Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography (John Hannavy). Routledge Taylor & Francis Group New York London 2008. lexikonban két szócikk szerzője: Bíró Lajosról (I. 159-161); Mounting, matting, framing, passe-partout, presentation (II. 951-955).

Gáspár Balázs (1989)
Magyar nyelv és irodalom-filozófia tanári szakon végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 2012 és 2013 között a Szellemkép Szabadiskola fotográfia szakos képzésén vett részt. 2014 óta publikál fotótörténettel, kortárs fotóval és kiállításokkal foglalkozó cikkeket, tanulmányokat. 2018 decembere óta a Capa blog főszerkesztője.

Gellér Judit (1983)
2000-től publikálja írásait, 2007-től a MÚOSZ, 2017-től az AICA Műkritikusok Nemzetközi Szövetsége Magyar Tagozata tagja. Egyetemi tanulmányait a MOME Designelmélet mesterszakán fejezte be. 2013-ban kezdte meg PhD tanulmányait az ELTE Film-, Média- és Kultúraelméleti programján, 2014-től meghívott előadó a MOME Fotográfia szakán és a PreMOME előkészítő kurzusokon. 2012–2016-ig tagja, 2013 és 2015 között vezetőségi tagja volt a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának. 2015-től a Capa Központ kurátora. Kutatási területei: privátfotó-gyűjtemények, művészeti archívum-használatok, kortárs fotográfia.

Surányi Mihály (1959)
A BME Vegyészmérnöki Karán diplomázott 1982-ben. 2005 és 2008 között a MOME művészeti menedzser képzésére járt. A magyar fotográfiai életben a Nessim Galéria vezetőjeként vált ismertté: 2006 óta több, mint negyven budapesti és külföldi kiállítást rendezett. 2017-től a FOTÓMŰVÉSZET magazin főszerkesztője.

Zsoldos Emese
Művészettörténész, irodalomtörténész. A Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria, Archívum és Dokumentációs Központjának muzeológusa. Rendszeresen részt vesz tudományos konferenciákon, főbb kutatási témái: színházi fotográfia, fotográfia és irodalom, Bródy Sándor életmű.