fotóművészet

E számunk szerzői – 2020/4

Ébli Gábor (1970)
Esztéta, az ELTÉn szerzett PhD fokozatot. Kutatási területe a múzeumügy és a kortárs művészet magángyűjtése. National Museums and Civic Patrons. Practices of Cultural Accumulation in Central and Eastern Europe című angol nyelvű könyve 2020-ban jelent meg a L'Harmattan kiadónál. 2006 óta a MOME Elméleti Intézetében tanít.

Farkas Zsuzsa (1957)
Művészettörténész. A Szépművészeti Múzeum ‒ Magyar Nemzeti Galéria Fotóarchívumában dolgozik. Kutatási területe a 19. századi magyar képzőművészet. Többek között a Festő-fotográfusok 1840–1880, Embermásoló című kötetek, valamint számos fotótörténeti cikk szerzője.

Fejér Zoltán (1951)
Fotótechnika-történeti foltvarró, self-made man. 1968 óta tevékenykedik a fényképezés területén. Kiállítások kurátoraként működött, magyarul, németül, angolul, franciául és eszperantó nyelven négyszáz cikket írt, tizenkét könyvet tett közzé. 2011-ben megkapta a Magyar Fotóművészek Szövetségének Életmű-díját.

Fogarasi Klára (1949)
Fotótörténész, etnográfus, a magyar nyelv- és irodalom tanára (ELTE), egyetemi doktor (1996). A Hatvany Lajos Múzeum igazgatója (1984-85); a Néprajzi Múzeum Fényképgyűjteményének főmúzeológusa (1989-2010). Kutatási területe a fényképek néprajzi és fotótörténeti szempontú elemzése: gyermekélet; a vizuális kommunikáció formái; a fényképek használata; kollekciók, gyűjtemények áttekintése; kutatói életművek feldolgozása. Itthoni és külföldi kiállítások kurátora 1984 óta. Több cikk és négy önálló könyv szerzője. Az Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography (John Hannavy). Routledge Taylor & Francis Group New York London 2008. lexikonban két szócikk szerzője: Bíró Lajosról (I. 159-161); Mounting, matting, framing, passe-partout, presentation (II. 951-955).

Gellér Judit (1983)
2000-től publikálja írásait, 2007-től a MÚOSZ, 2017-től az AICA Műkritikusok Nemzetközi Szövetsége Magyar Tagozata tagja. Egyetemi tanulmányait a MOME Designelmélet mesterszakán fejezte be. 2013-ban kezdte meg PhD tanulmányait az ELTE Film-, Média- és Kultúraelméleti programján, 2014-től meghívott előadó a MOME Fotográfia szakán és a PreMOME előkészítő kurzusokon. 2012–2016-ig tagja, 2013 és 2015 között vezetőségi tagja volt a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának. 2015-től a Capa Központ kurátora. Kutatási területei: privátfotó-gyűjtemények, művészeti archívum-használatok, kortárs fotográfia.

Kemenesi Zsuzsanna (1972)
Fotográfus, kommunikációkutató. 2008-ban védte meg doktori disszertációját a Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájában. Posztdoktori kutatásait Japánban végezte (MTA-JSPS). Könyvei: Magánbeszéd (Városháza 2001.) , Sweet as Cherry, Fine like Wine (Magyar Fotóművészek Szövetsége 2008.) és Fotókalligráfiáktól a titkosírásokig (GlobeEdit 2019.).

Kotzan, Anne (1961)
Szabadfoglalkozású publicista. Egyetemi tanulmányai alatt egy évet Rómában töltött DAAD-ösztöndíjasként, majd kultúrával foglalkozó útikönyveket kezdett írni, köztük Magyarországról is. Már tanulmányai idején kapcsolatba került a fényképezéssel, és több éven át dolgozott egy fotográfus mellett asszisztensként. Ma független szerzőként foglalkozik a fotóval. Szövegei főleg német szaklapokban jelennek meg: foto-MAGAZIN, Photo International, Photopresse, Schwarz-Weiss. Kölnben él.

Kozma Zsolt
Kurátor, művészeti szakíró, szerkesztő, fordító. Brüsszelben él és dolgozik. Az Art of Care non-profit művészeti, edukációs és szociális projekt alapítója és vezetője. Magyarországon az Inda Galériával dolgozik. 2006-tól 2012-ig Eike és Andrea Berggel működtette a Videospace Galériát. A Műértő alapító szerzője és a Tranzitblog társ-alapító szerkesztője.

Pfisztner Gábor (1967)
Történelem–német szakon végzett az ELTÉ-n, és két félévig az Iparművészeti Főiskola vizuális kommunikáció szakán volt vendéghallgató. Gimnáziumi tanár. Budapesti Metropolitan Egyetem Média Intézetének oktatója.

Surányi Mihály (1959)
A BME Vegyészmérnöki Karán diplomázott 1982-ben. 2005 és 2008 között a MOME művészeti menedzser képzésére járt. A magyar fotográfiai életben a Nessim Galéria vezetőjeként vált ismertté: 2006 óta több, mint negyven budapesti és külföldi kiállítást rendezett. 2017-től a FOTÓMŰVÉSZET magazin főszerkesztője.

Szegedy-Maszák Zsuzsanna (1978)
A BTM-Budapest Galéria vezetője, 2019-ben az 58. Velencei Biennále keretében a Magyar Pavilonban bemutatott Waliczky Tamás Képzelt kamerák című kiállításának volt a kurátora. Doktori dolgozatát Barabás Miklós fényképészeti munkásságáról írta.