fotóművészet

E számunk szerzői – 2020/3

Bán András (1951)
Műkritikus. Képzettsége: művészettörténész, matematika tanár, a filozófia doktora. 1990-ig műkritikusként folyóiratoknak írt, az Élet és Irodalom és a Látóhatár képszerkesztője, a Magyar Nemzet munkatársa volt, galériákat és kiállításokat szervezett, kutatást indított a privát fotózás témakörében. 1991-től 2014-ig a vizuális antropológia és a művészettörténet egyetemi oktatója, munkája főként a Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológia Intézetéhez kötődik, de több más egyetemen vendégoktató. Emellett a Magyar Lettre Internationale művészeti vezetőjeként tevékenykedett egy évtizedig, a NKA Fotóművészeti Szakmai Kollégiumának elnöke, a Műkritikusok Nemzetközi Szövetsége (AICA) Magyar Tagozatának elnöke volt egy-egy cikluson át. 2008 és 2013 között a Miskolci Városi Művészeti Múzeumot vezette, majd a Capa Központban és a Műcsarnokban dolgozott. Műkritikusként Németh Lajos díjban, egyetemi oktatóként a Miskolci Egyetem kiváló oktatója díjban részesült.

Bieleszová, Štěpánka (1971)
Az olmützi Palacky Egyetem művészeti karán tanult művészettörténetet 1990 és 1995 között. 1995-től 2019-ig az Muzeum umění Olomouc vezető kurátora, ezen belül pedig 2007-től a fotográfiai gyűjtemény kurátora. Számos cseh fotográfus monográfiáján dolgozott úgy, mint Miloslav Stibor (2007), Jaroslav Vávra (2011), Vladimír Birgus (2014), Milena Valušková (2017) és Jindřich Štreit (2016). A Civilised Illusions című kötet szerzője, mely a Muzeum umění Olomouc fotógyűjteményén keresztül mutatja be a cseh fotográfia fejlődésének állomásait a XIX századtól kezdve a XXI. századig. Jindřich Štreittel közös projektje volt a fiatal fotográfusokat bemutató kiállítássorozat a Café Amadeus Galleryben. Vladimír Birgusszal együtt, több olyan nemzetközi kiállítást szervezett, mely a modern cseh fotográfia bemutatását tűzte ki célul (A Century of Avant-garde and off-guard Photography, Landskrona 2015; At first sight. A selection of Czech photography from the 20th and 21st centuries, Olomouc 2016). Ladislav Daněkkel való közös munka eredménye a cseh akciófotót bemutató kiállítás és annak katalógusa (Immediate Temples, 2017). Ennek folytatásaként került sor a Pécsi Műhely bemutatására is, mely kiállításon Keserű Katalinnal dolgozott együtt (Scene of the Action, 2019).

Ébli Gábor (1970)
Esztéta, az ELTÉn szerzett PhD fokozatot. Kutatási területe a múzeumügy és a kortárs művészet magángyűjtése. Múzeumánia. Egy kulturális élménygyár európai modelljei című könyve 2016-ban jelent meg a L'Harmattan kiadónál. 2006 óta a MOME Elméleti Intézetében tanít.

Farkas Zsuzsa (1957)
Művészettörténész. A Szépművészeti Múzeum ‒ Magyar Nemzeti Galéria Fotóarchívumában dolgozik. Kutatási területe a 19. századi magyar képzőművészet. Többek között a Festő-fotográfusok 1840–1880, Embermásoló című kötetek, valamint számos fotótörténeti cikk szerzője.

Fejér Zoltán (1951)
Fotótechnika-történeti foltvarró, self-made man. 1968 óta tevékenykedik a fényképezés területén. Kiállítások kurátoraként működött, magyarul, németül, angolul, franciául és eszperantó nyelven négyszáz cikket írt, tizenkét könyvet tett közzé. 2011-ben megkapta a Magyar Fotóművészek Szövetségének Életmű-díját.

Gellér Judit (1983)
2000-től publikálja írásait, 2007-től a MÚOSZ, 2017-től az AICA Műkritikusok Nemzetközi Szövetsége Magyar Tagozata tagja. Egyetemi tanulmányait a MOME Designelmélet mesterszakán fejezte be. 2013-ban kezdte meg PhD tanulmányait az ELTE Film-, Média- és Kultúraelméleti programján, 2014-től meghívott előadó a MOME Fotográfia szakán és a PreMOME előkészítő kurzusokon. 2012–2016-ig tagja, 2013 és 2015 között vezetőségi tagja volt a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának. 2015-től a Capa Központ kurátora. Kutatási területei: privátfotó-gyűjtemények, művészeti archívum-használatok, kortárs fotográfia.

Jász Borbála (1986)
Filozófus, művészettörténész. A PH21 Kortárs Fotográfiai Galéria igazgatóhelyettese, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem oktatója és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézetének kutatója. Kutatási területe a XX. századi és kortárs építészetelmélet, építészeti fotográfia és művészetfilozófia.

Kotzan, Anne (1961)
Szabadfoglalkozású publicista. Egyetemi tanulmányai alatt egy évet Rómában töltött DAAD-ösztöndíjasként, majd kultúrával foglalkozó útikönyveket kezdett írni, köztük Magyarországról is. Már tanulmányai idején kapcsolatba került a fényképezéssel, és több éven át dolgozott egy fotográfus mellett asszisztensként. Ma független szerzőként foglalkozik a fotóval. Szövegei főleg német szaklapokban jelennek meg: foto-MAGAZIN, Photo International, Photopresse, Schwarz-weiss. Kölnben él.

Nagy Zopán (1973)
Költő, író, fotóművész. 1993-tól irodalmi – művészeti folyóiratokban publikál (Napút, Bárka, Tiszatáj, Irodalmi Jelen, Magyar Műhely, Opus, Új Művészet, Szellemkép…). 1996-tól rendszeresen kiállít. Legutóbbi kötetei: Kétségek / Kökény-kék kőkulcs, Magyar Műhely Kiadó, 2015. Füzet (Válogatott rajzolatok, írás-képek, 1997-2017), Mersz könyvek, 2017. Duplex (45 fotográfia), Pixel-könyvek, Magyar Műhely Kiadó, 2017.Felhő regény, Napkút Kiadó, 2018.

Somogyi Zsófia (1978)
2003-ban végzett az ELTE művészettörténet–esztétika szakán. 2003-2007 a Dorottya Galéria munkatársa. 2007-2009 az Oktatási és Kulturális Minisztérium Kállai-ösztöndíjasa. 2007 óta a Bálint Ház munkatársa. 2007-ben a Frac Lorraine (Metz, Franciaország) ösztöndíjasa. 2008-óta a KREA Iskola óraadó tanára. Kurátori és műkritikusi tevékenységének fókuszában a személyes fotó és az emberi jogi kérdéseket, társadalmi problémákat felvető kortárs fotográfia áll.

Szegedy-Maszák Zsuzsanna
A BTM-Budapest Galéria vezetője, 2019-ben az 58. Velencei Biennále keretében a Magyar Pavilonban bemutatott Waliczky Tamás Képzelt kamerák című kiállításának volt a kurátora. Doktori dolgozatát Barabás Miklós fényképészeti munkásságáról írta. 

Tóth Balázs Zoltán PhD (1980)
Az ELTE BTK Filozófiatudományi Doktori Iskola Esztétika Programjában doktorált 2019-ben. 2005 - 2019 között a Magyar Fotográfiai Múzeum munkatársaként, 2018 - 2019 között a Mai Manó Ház kurátoraként dolgozott. 2008-2015 között a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának tagja, 2011-2013 között vezetőségi tagja. 2008 és 2010 között elvégezte a Getty Conservation Institue és az AFAD szervezésében létrejött 3 éves fotórestaurátori alapképzést. 2013-ban a North East Document Conservation Center, Andover, USA tanulmányi ösztöndíjasa volt preventív konzerválási technikák és fotórestauráció témakörében. Kurátorként és szakíróként egyaránt részt vesz a hazai fotográfiai élet szervezésében.