fotóművészet

E számunk szerzői – 2020/2

Albertini Béla (1940-2020)
Fotótörténész, fotóesztétikai egyetemi doktor (1979), a művészettörténet kandidátusa 1984), professor emeritus (Kaposvári Egyetem), Apáczai Csere János díjas (2009), Németh Lajos-díjas (2010), a Magyar Fotóművészek Szövetsége Életmű-díjasa 2012), a Magyar Fotótörténeti Társaság Argentum-díjasa (2019).

Štěpánka Bieleszová (1971)
Az olmützi Palacky Egyetem művészeti karán tanult művészettörténetet 1990 és 1995 között. 1995-től 2019-ig az Muzeum umění Olomouc vezető kurátora, ezen belül pedig 2007-től a fotográfiai gyűjtemény kurátora. Számos cseh fotográfus monográfiáján dolgozott úgy, mint Miloslav Stibor (2007), Jaroslav Vávra (2011), Vladimír Birgus (2014), Milena Valušková (2017) és Jindřich Štreit (2016). A Civilised Illusions című kötet szerzője, mely a Muzeum umění Olomouc fotógyűjteményén keresztül mutatja be a cseh fotográfia fejlődésének állomásait a XIX századtól kezdve a XXI. századig. Jindřich Štreittel közös projektje volt a fiatal fotográfusokat bemutató kiállítássorozat a Café Amadeus Galleryben. Vladimír Birgusszal együtt, több olyan nemzetközi kiállítást szervezett, mely a modern cseh fotográfia bemutatását tűzte ki célul (A Century of Avant-garde and off-guard Photography, Landskrona 2015; At first sight. A selection of Czech photography from the 20th and 21st centuries, Olomouc 2016). Ladislav Daněkkel való közös munka eredménye a cseh akciófotót bemutató kiállítás és annak katalógusa (Immediate Temples, 2017). Ennek folytatásaként került sor a Pécsi Műhely bemutatására is, mely kiállításon Keserű Katalinnal dolgozott együtt (Scene of the Action, 2019).

Cséka György (1972)
Esztéta, kritikus. Egyetemi tanulmányai: 1989–1994: magyar nyelv és irodalom, 1994–1999: esztétika szak. 2009-től a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának titkára. 2013–14: a Kunsztblog (Origo) munkatársa. 2015-től az Artportal munkatársa. Érdeklődési köre: kortárs fotó, képzőművészet.

Ébli Gábor (1970)
Esztéta, az ELTÉn szerzett PhD fokozatot. Kutatási területe a múzeumügy és a kortárs művészet magángyűjtése. Múzeumánia. Egy kulturális élménygyár európai modelljei című könyve 2016-ban jelent meg a L'Harmattan kiadónál. 2006 óta a MOME Elméleti Intézetében tanít.

Farkas Zsuzsa (1957)
Művészettörténész. A Szépművészeti Múzeum ‒ Magyar Nemzeti Galéria Fotóarchívumában dolgozik. Kutatási területe a 19. századi magyar képzőművészet. Többek között a Festő-fotográfusok 1840–1880, Embermásoló című kötetek, valamint számos fotótörténeti cikk szerzője.

Fejér Zoltán (1951)
Fotótechnika-történeti foltvarró, self-made man. 1968 óta tevékenykedik a fényképezés területén. Kiállítások kurátoraként működött, magyarul, németül, angolul, franciául és eszperantó nyelven négyszáz cikket írt, tizenkét könyvet tett közzé. 2011-ben megkapta a Magyar Fotóművészek Szövetségének Életmű-díját.

Gellér Judit (1983)
2000-től publikálja írásait, 2007-től a MÚOSZ, 2017-től az AICA Műkritikusok Nemzetközi Szövetsége Magyar Tagozata tagja. Egyetemi tanulmányait a MOME Designelmélet mesterszakán fejezte be. 2013-ban kezdte meg PhD tanulmányait az ELTE Film-, Média- és Kultúraelméleti programján, 2014-től meghívott előadó a MOME Fotográfia szakán és a PreMOME előkészítő kurzusokon. 2012–2016-ig tagja, 2013 és 2015 között vezetőségi tagja volt a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának. 2015-től a Capa Központ kurátora. Kutatási területei: privátfotó-gyűjtemények, művészeti archívum-használatok, kortárs fotográfia.

Jász Borbála (1986)
Filozófus, művészettörténész. A PH21 Kortárs Fotográfiai Galéria igazgatóhelyettese, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem oktatója és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézetének kutatója. Kutatási területe a XX. századi és kortárs építészetelmélet, építészeti fotográfia és művészetfilozófia.

Nemes Z. Márió (1982)
Költő, kritikus, esztéta, egyetemi oktató. A Technologie und das Unheimliche alkotó kollektíva és a hungarofuturista mozgalom alapító tagja. Legutóbbi kötete Ektoplazma (képzőművészeti írások, Symposion, 2020). Budapesten él.

Palotai János (1939)
Történelem–filozófia szakot végzett az ELT E-n, esztétikából doktorált. A Műegyetemen művészetfilozófiát, az Iparművészeti Egyetemen vizuális kommunikációt, az ELT E-n média ismeretet tanított. A mozgóképkultúra oktatásához Pásztor Erikával közösen készített tananyaga az interneten olvasható. A Balkonban, a Filmkultúrában, a Filmvilágban, a fotografus.hu-n es az Új művészetben publikál. Monográfiát írt Benkő Imréről és Tóth Györgyről.

Petrányi Zsolt(1966)
Művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria Jelenkori Gyűjteményének vezetője. 1996 óta foglalkozik kortárs művészettel. Pályáját a Magyar Nemzeti Galériában kezdte, majd a Műcsarnokban folytatta, kurátorként. A dunaújvárosi Kortárs Művészetben művészeti vezetőként töltött évei után 2005-2011-ig a Műcsarnok igazgatója volt. 2011 óta dolgozik újra Magyar Nemzeti Galériában. Fotográfiai iránti érdeklődése a kilencvenes évektől folyamatos, több cikket írt a témában, illetve kiállítást rendezett magyar és külföldi fotóművészeknek.

Szarka Klára (1955)
Három évtizede publikál fotográfiai tárgyú írásokat, kutatóként főként a 20. századi dokumentarista fotográfia érdekli. Hemző Károly és Keleti Éva életművének szakmai gondozója. A MÚOSZ Akadémia fotóriporter szakának vezetője, a Szellemkép Szabadiskola tanára, a Magyar Fotótörténeti Társaság elnöke, a Budapest FotóFesztivál kurátora.