fotóművészet

E számunk szerzői – 2018/4

Albertini Béla (1940)
Fotótörténész, professor emeritus (Kaposvári Egyetem). Apáczai Csere János-díjas (2009), Németh Lajos-díjas (2010).

Bordács Andrea
Esztéta műkritikus, független kurátor. Jelenleg az ELTE SEK Vizuális Művészeti Tanszék vezetője. Korábban a Dorottya Galéria vezetője volt és 18 évig az Új Művészet szerkesztője. 2014-ben megkapta a Németh Lajos-díjat. Kutatási területe a kortárs művészet: a női művészeti tendenciák, a köztéri művészet, a street art, az új médiumok szerepe, a fotó. Könyve jelent meg Tót Endréről, Várady Róbertről, Illés Barnáról és Szilágyi Lászlóról.

Cséka György (1972)
Esztéta, kritikus. Egyetemi tanulmányai: 1989–1994: magyar nyelv és irodalom, 1994–1999: esztétika szak. 2009-től a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának titkára. 2013–14: a Kunsztblog (Origo) munkatársa. 2015-től az Artportal munkatársa. Érdeklődési köre: kortárs fotó, képzőművészet.

Elek Orsolya
Elek Orsolya fotográfus, PhD hallgató. Doktori tanulmányait Franciaországban, az Aix-Marseille Egyetemen és az ELTE Bölcsészettudományi Karán párhuzamosan végzi. Doktori kutatásához kapcsolódóan rendszeresen részt vesz magyarországi és nemzetközi konferenciákon. Az ELTE Történetírás és vizualitás - a fotó és a film 20. századi kontextusainak tükrében elnevezésű kutatócsoport tagja. Miután évekig foglalkozott a Paris Photo Art Fair online felületeinek szerkesztésével, ez év júniusától a L'Œil de la Photographie (The Eye of Photography) nemzetközi internetes magazin rovatvezetője és projektmenedzsere.

Ébli Gábor (1970)
Esztéta, az ELTÉ-n szerzett PhD fokozatot. Kutatási területe a múzeumügy és a kortárs művészet magángyűjtése. Múzeumánia. Egy kulturális élménygyár európai modelljei című könyve 2016-ban jelent meg a L'Harmattan kiadónál. 2006 óta a MOME Elméleti Intézetében tanít.

Farkas Zsuzsa (1957)
Művészettörténész. A Szépművészeti Múzeum ‒ Magyar Nemzeti Galéria Fotóarchívumában dolgozik. Kutatási területe a 19. századi magyar képzőművészet. Többek között a Festő-fotográfusok 1840–1880, Embermásoló című kötetek, valamint számos fotótörténeti cikk szerzője.

Fejér Zoltán (1951)
Szabadúszó fotós. 1968 óta foglalkozik a fényképezés különféle alkotó módozataival. 1985 óta folytat fotótörténeti kutatásokat, ezekből eddig kilenc könyvet publikált. Lapunk munkatársa.

Philpott Beatrix (1986)
A civil életben genealógus, fotótörténettel foglalkozó fotógyűjtő. Több magyar kiállításon és publikációkban is szerepeltek egyes gyűjteményi darabjai.

Surányi Mihály (1959)
A BME Vegyészmérnöki Karán diplomázott 1982-ben. 2005 és 2008 között a MOME művészeti menedzser képzésére járt. A magyar fotográfiai életben a Nessim Galéria vezetőjeként vált ismertté: 2006 óta több, mint negyven budapesti és külföldi kiállítást rendezett. 2017-től a FOTÓMŰVÉSZET magazin főszerkesztője.

Szilágyi Sándor (sz. 1954) PhD
Független fotóművészeti író, kurátor: nyolc önálló könyv, számos tanulmány, szakcikk és interjú szerzője, két tanulmánykötet szerkesztője. 1979-ben végzett az ELTE magyar-történelem szakán; szakdolgozatát Mészöly Miklós prózájáról írta. 1995 óta foglalkozik a magyar progresszív fotóművészettel és a fotóelméletekkel. Független kurátorként három kiállítást szervezett New Yorkba (1998, 1999, 2002), melyeken tizenhat magyar fotóművész mutathatta be a munkáit, és egyhetes tanulmányúton vehetett részt. 2007-ben jelent meg a Neoavantgárd tendenciák a magyar fotóművészetben, 1965-1984 című korszakmonográfiája; a könyv angol nyelven 2017-ben jelent meg, Sarah Morthland előszavával, a Fotókultúra Bt. és az Art+Text Budapest kiadásában. Tudományos fokozatát, summa cum laude minősítéssel, 2013-ban nyerte el a Pécsi Tudományegyetemen, Anti-fotográfia: a fotográfia, mint a művészi kommunikáció médiuma Moholy-Nagy László optico-pedagógiai rendszerében című disszertációja alapján. A Fotográfia (?) elméletei című könyvét a Vince Kiadó jelentette meg, 2014-ben.

Tóth Balázs Zoltán (1980)
A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán diplomázott magyar nyelv és irodalom szakon 2005-ben. A Magyar Fotográfiai Múzeum munkatársa 2005-től. Az ELTE BTK Filozófiatudományi Doktori Iskola Esztétika Programjának doktorjelöltje. 2008-2015 között a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának tagja, 2011-2013 között vezetőségi tagja. 2008 és 2010 között elvégezte a Getty Conservation Institue és az AFAD szervezésében létrejött 3 éves fotórestaurátori alapképzést. 2013-ban a North East Document Conservation Center, Andover, USA tanulmányi ösztöndíjasa volt preventív konzerválási technikák és fotórestauráció témakörében. Kurátorként és szakíróként egyaránt részt vesz a hazai fotográfiai élet szervezésében.

Tőry Klára (1942)
Művészettörténész, nyugdíjas tanár. Kutatási területe a magyar- és egyetemes fotótörténet. 1967-2009-ig a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola fotó szakosztályán művésztanár volt és 1975-2009-ig a MÚOSZ fotóriporter tagozatán fotótörténetet oktatott, fotótörténeti kiállítások kurátora volt, számos fotótörténeti előadást tartott, cikkeket írt. Könyvek: A fényképezés nagy alkotói., Kolta Magdolna – Tőry Klára: A fotográfia története. Jelenleg a Mai Manó Ház blogján indult a jelentős magyar fotográfusokat bemutató sorozata.