fotóművészet

Albertini Béla: A Kluger életműhöz

A Fotóművészet 2017/4. számában Somogyi-Rohoncy Zsófia beszámolója olvasható Kluger Zoltán budapesti kiállításáról.1 Ez fontos hozzájárulás a Magyarországról eltávozott fotográfusok megismeréséhez. Mivel a kiállítás Izrael állam korai korszakából adott képet Kluger munkásságáról, érdemes visszatekinteni az ő korábbi fényképkészítő múltjára is. „Az 1920-as években Berlinben próbált szerencsét, ahol szabadúszó fotósként kereste kenyerét” – olvashatjuk az idézett cikk első oldalán.

Kluger Zoltán születési adatait a Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára őrzi. Ezek szerint nevezett 1896. december 8-án született Kecskeméten. Apja Kluger Bernát, 41 éves járásbírósági díjnok, Kecskemét, Vörösmarty utca 151. szám alatti lakos, anyja Weisz Emília 31 éves háztartásbeli volt.2 Az anyakönyvi adatok azt jelzik, hogy Kluger közel háromnegyed évvel volt fiatalabb pályatársánál, Munkácsi Mártonnál. Ennek jelentőségére a Kluger képek értékelésénél kell visszatérni.

Érdemes lenne megnézni a Hadtörténeti Intézet és Múzeum fényképtárában, hogy Klugertől, aki pályája kezdeti szakaszában katonai szolgálatban fényképezett, őriznek-e első világháborús légifelvételeket – mivel ő ezen a területen dolgozott. Az ebbe a körbe tartozó képek dokumentálása ott általában igen alapos; a kartonokról még azt is meg lehet tudni, hogy az adott helyszíneken milyen magasságból készültek a felvételek, ez azonban önálló kutatási téma lehetne. Ezúttal a németországi sajtófotós szereplés legalább jelzésszerű bemutatása a cél. Ismert tény, hogy az 1920-as években – különösen azok második felétől – Németországban a képes újságok nagyon népszerűek lettek (más országokban is, de most ez a helyszín a vizsgálat tárgya). Csak a jelen téma szempontjából kiemelve néhány példát: ekkor jelent meg a sajtópiacon a lipcsei Das Leben (1923), a berlini Der Querschnitt (amely 1921-ben galéria-kiadványként évkönyvformában indult, majd 1923-tól sikeres folyóirattá vált; kevéssé ismert, hogy pár évfolyama a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár állományában is fellelhető); 1924: Das Magazin, Scherl’s Magazin, Uhu; 1926: Revue des Monats. A hetilapként működő BIZ (Berliner Illustrirte Zeitung – eredetiben az írásmód eltért az illustrierte formától) már a 19. század utolsó évtizedétől kínált fórumot a fotográfiák számára. Ezek a lapok az 1920–1930-as évek fordulóján nagy fényképfogyasztók voltak. A kérdéskörnek gazdag irodalma van az átfogó feldolgozástól az egyes sajtóorgánumok bemutatásáig.3

Kluger ebben a sajtóáradatban nyert bőséges publikációs lehetőséget. Néhány képének felidézése jelzi sajtófotós működésének sajátosságait. Az itt mellékelt felvételek közel egy tizedét képezik a Kluger neve alatt odakinn megjelent sajtófotóknak, tehát csak egy keresztmetszetet jelentenek.4

Látható, hogy Kluger közreadott fényképeinek többsége valamilyen humorforrást képez. Az ilyen típusú felvételekre nagy kereslet volt az akkori magazinokban. Figyelmet érdemel, hogy egyes esetekben a fotográfus képpárokban fejezte ki magát. A fotográfiai képpár alkalmazása a németországi lapokban már a húszas évek első felében megkezdődött, a továbbiakban pedig hangsúlyos szerepet játszott. Ez a jelenség megérdemel egy későbbi részletesebb eszmefuttatást, annál is inkább, mert a hazai fotótörténet-írásban ennek is van mitológiája, amelyet célszerű eloszlatni. Kluger kinti sajtófotói között időnként magyarországi témák bemutatása is felbukkan – ilyenkor a korabeli tsikosch-gulasch-fokosch hangvétel is észlelhető. Ez azonban nem általános. Nagyon valószínű például, hogy A földműves című felvétel Magyarországon készült, ennek ábrázolásmódja azonban már a formanyelvi modernizáció szellemét is tükrözi.

Kluger képkompozícióiban többnyire az új tárgyiasság lényegre törő szerkesztési rendje érvényesült; a szűk képkivágás, az anyagszerűség hangsúlyozása.

Sajtófotós mukássága számos orgánumra kiterjedt és sikeres volt. Nem kétséges, hogy képeinek a lapokban történt megjelenése során Kluger a Munkácsiéhoz hasonló pályán futott. Ám az is egyértelmű, hogy Munkácsihoz képest, aki sokoldalúbb, szélesebb látókörű, estenként mélyebbre ásó alkotó volt, Kluger a második vonalba tartozott. Az ő nyomtatásban megjelent képei azonban így is figyelmet érdemelnek; egy sajátos időszakban a magyar fotókultúra részének tekinthetjük ezeket.

Kluger Németországban számos esetben együttműködött Szigeti Vilmossal, akinek a neve odakint gyakran Szigethyként jelent meg a képek alatt (az ő fotográfusi tevékenységének ugyancsak kijárna egy alaposabb feltárás). Az alábbakban egy felsorolás következik néhány kettőjük által jegyzett képből. – Nyírfák a szélben, Scherl’s Magazin, 1930/5. (máj.) 484.; „Lassan, mint az eső, gyorsan, mint a villám”, Die Welt, 1930/27. (júl. 7.) borító; Afrikai koronásdaru, Scherl’s Magazin, 1930/11. (nov.) 1106.; Róma, Szent Péter tér, Der Querschnitt, 1930/11. (nov.) 736. oldal utáni első műmelléklet; Finálé, Revue des Monats, 1930–1931/5. (márc.) 525.; Váljék egészségére!, Das Magazin, 1930–1931/74. (okt.) címlap; Állatkerti barátom, Das Magazin, 1931–1932/32. 15.; Skót terrier család, Uhu, 1931–1932/10. (júl.) 60.; Felülről nézve, Das Leben, 1931–1932/2. (aug.) 19.; A közös munka ritmusa, Foto-Beobachter, 1935/5. (máj.) [167.] – ez utóbbi „kakukktojás”, mert a megjelenés fóruma nem egy képes újság, hanem egy fotográfiai szaklap volt. A képes újságokból itt ízelítőként felsorolt képanyag megközelítően az egyharmada a megjelenteknek.5

Köszönetnyilvánítás

Külön köszönet Markovits Ferencnek a Kluger katalógus kölcsönzéséért. A munka előkészítésének segítői: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központi könyvtára; Kunstbibliothek, Berlin; Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára, Kecskemét; Staatsbibliothek zu Berlin; Ullstein Archiv, Berlin.

Lábjegyzet

1.Somogyi-Rohonczy Zsófia: Országimázs egy fényképész szemével, Fotóművészet, 2017/4. 78–81.
2.Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára, Kecskemét: Fond XXXIII. I./a állami születési anyakönyvi kivonatok, másodpéldány, 225.
3.Csak példaként: Fotografie und Bildpublizistik in der Weimarer Republik, hg. Krebs, Diethart, Uka, Walter Böhnen, Kettler, 2004; Ferber, Christian: Uhu. Das Magazin der 20er Jahre, Berlin, Ullstein, 1979.
4.Megtévesztő lehet, hogy egy-egy folyóiratszám nem azonos az év naptári hónap-számával; ennek magyarázata az, hogy egyes sajtóorgánumok nem januárban indultak.
5.Nagyobb látószögből nézve megemlítendő, hogy egy izraeli kiállítás folytán kiadtak egy katalógust is Kluger későbbi munkásságáról: Oren, R., & Raz, G.A neveket teljesen ki kéne írni kiskapitálissal: Zoltan Kluger, Chief Photographer, 1933–1958, Exhibition Catalogue, Tel-Aviv & Jerusalem, 2008, Eretz Israel Museum & Yad Itzhac Ben-Zvi. Az egyik szerző, Guy Raz volt a budapesti kiállítás kurátora.