fotóművészet

MUNKÁCSI DEBÜT A BERLINER ILLUSTRIRTE ZEITUNGNÁL

Összefoglalás
Munkácsi Márton németországi pályakezdésének leghangsúlyosabb mozzanata a Berliner Illustrirte Zeitungnál történt bemutatkozása volt. Ez részint egy komplett képanyag, részint egy címoldal fényképének közreadását jelentette. A legelső Munkácsi-képek egy cikk keretében láttak napvilágot a lapban. A fotótörténeti feltárás érdekében indokolt a fényképi kifejezésmód korabeli egyetemes változását is érintve az összes debütáns Munkácsi-kép számbavétele.

Kulcsfogalmak
Sportújságíró, futballkapus, olimpiai bajnok, robinzonád, Gundlach-féle nagy monográfia, fényképi modernizáció, Uhu magazin, „új látás”, megállított pillanat, Ullstein-Archiv
Közismert, hogy Munkácsi Márton a Berliner Illustrirte Zeitungnál (és nem az Illustrierte jelzőt viselő lapnál) indult el a világhírnév felé.
Első képanyagának megjelenése főlapjánál – e képes újság ilyetén minősítése indokolt, hiszen a magyar riporter több Ullstein orgánumnak is dolgozott – 1928. október 14-én, a 42. számban történt egy cikk keretében. Ezt dr. Willy Meisl írta. Jó lenne azt mondani, hogy sportnyelven szólva a képek és a szöveg szerzője pariban voltak, ez azonban nem felelne meg a valóságnak. Meisl – aki hivatalosan a Wilhelm nevet viselte – 1895-ben született Bécsben, tehát alig volt idősebb Munkácsinál, de több tekintetben is előtte járt. Egyrészt iskolázottságban. Az újságíró jogot végzett, így okkal szignálta ezt a cikkét is doktorként, bár igazi élete nem a paragrafusok világában zajlott. Volt amatőr futballkapus, csapatkapitány. 1920. május másodikán Bécsben ő védte az osztrákok kapuját a magyar válogatottal vívott barátságos mérkőzésen, amely 2:2-es eredménnyel zárult. (Bátyja, Hugo lett a harmincas évek első felében a híres osztrák Wundermannschaft szakmai vezetője.) Willy Meisl ifjúként más sportágakban is aktív volt. Igazi hírnevét azonban a sportújságírással szerezte: 1924-től a berlini Vossische Zeitung (Ullstein Verlag) sportriportere, majd vezető sportszerkesztője volt. A magyar futballtársadalom a maga idejében ugyancsak ismerte: Konrád Jenő (Konrád I.) az ő nyomán írt egy kis könyvet Bécsben magyar nyelven a sportágról 1922-ben. (12. kép) Lehet, hogy ezt Munkácsi Márton is olvasta egykor.


              _ Kincses Károly: Munkácsi Mártontól Martin Munkacsi-ig: Munkácsi & Munkácsi. Szerk.: Kolta Magdolna. Kecskemét, Budapest. Magyar Fotográfiai Múzeum, Magyar Fotográfiai Szaksajtó Alapítvány, 1996. 23. oldal.

              _ A 46-ik magyar-osztrák válogatott mérkőzésről: Eredmény 2:2 (2:1): Bíró: Schmieger. Nemzeti Sport, 1920/16. máj. 4. „A 27. percben Tóth biztos goalnak látszó lövését Meisl nagy bravurral védi.” [3. oldal]; „Meils kapus hibátlanul dolgozott.” 4. oldal.

              _ Konrád Jenő: Futball A B C. Wien, Libelli Verlag, 1922.