fotóművészet

E számunk szerzői – 2017/1

Albertini Béla, Dr. (1940)
Fotótörténész, professor emeritus (Kaposvári Egyetem).
Apaczai Csere János-díjas (2009), Nemeth Lajos-díjas
(2010).

Csanádi-Bognár Szilvia
Magyar nyelv és irodalom, művészettörténet és esztétika szakokon szerzett diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 2006-2007- ben kurátorként és kiadványszerkesztőként dolgozott az Ernst Múzeumban. Kutatásai hosszú ideig a műleírás témáját járták körül, ezek tanulmánykötetekben és folyóiratokban jelentek meg a 18. század műleíró elméletével, valamint a konceptuális művészet és a neoavantgard költészet leírógyakorlatával kapcsolatban (Ars Hungarica, Balkon, Különbség). Időről időre publikál a modern és a kortárs képzőművészettel kapcsolatos kiállításkritikákat és képzőművészeti esszéket (Műértő, Új Művészet, prae.hu, Vigilia). 2011-ben elnyerte az MTA Művészettörténeti Bizottságának Opus Mirabile díját. Jelenleg az ELTE Esztétika Doktori Programjában J. G. Herder művészetfilozófiai írásaival foglalkozik.

 

Cséka György (1972)
Esztéta, kritikus. Egyetemi tanulmányai: 1989–1994: magyar nyelv és irodalom, 1994–1999: esztétika szak. 2009-től a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának titkára. 2013–14: a Kunsztblog (Origo) munkatársa.  2015-től az Artportal munkatársa. Érdeklődési köre: kortárs fotó, képzőművészet.

Kaplár F. Krisztina
művészettörténet, földrajz és angol szakokon folytatta tanulmányait az ELTE-n, képzett festménybecsüs. A kelet-közép-európai fókuszú, angol nyelvű ArtGuideEast főszerkesztői feladatai mellett más művészeti és design magazionokban is rendszeresen publikál, a  #viennacontemporaryMag  magazin regionális rovatát szerkeszti. Oktatói tevékenysége mellett kortárs művészeti kiállítások és projektok kurátora.

Palotai János (1939)
Történelem–filozófia szakot végzett az ELTE-n, esztétikából doktorált. A Műegyetemen művészetfilozófiát, az Iparművészeti Egyetemen vizuális kommunikációt, az ELTE-n média ismeretet tanított. A mozgóképkultúra oktatásához Pásztor Erikával közösen készített tananyaga az interneten olvasható. A Balkonban, a Filmkultúrában, a Filmvilágban, a fotografus.hu-n és az Új művészetben publikál.

 

Surányi Mihály (1959)
A BME Vegyészmérnöki karán diplomázott 1982-ben. 2005 és 2008 között a MOME művészeti menedzser képzésére járt. A magyar fotográfiai életben a Nessim Galéria vezetőjeként vált ismertté: 2006 óta több, mint negyven budapesti és külföldi kiállítást rendezett. Fontos feladatának tartja a fotográfiával kapcsolatban felmerülő kérdésekről a nyílt és alapos diskurzust, a kortárs magyar
fotográfusok nemzetközi bemutatását és a nemzetközi szereplők műveinek hazai megjelentetését is.