fotóművészet

E számunk szerzői - 2016/2.

Bacskai Sándor (1961)
Író, újságíró, a Fotóművészet munkatársa. A kilencvenes években  körülbelül száz életút-interjút készített a Magyar Fotográfiai Múzeum archívuma számára.

Baji Etelka (1958)
1981-ben végzett az ELTE történelem–orosz szakán. A Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának muzeológusa.

Cséka György (1972)
Esztéta, kritikus. Egyetemi tanulmányai: 1989–1994: magyar nyelv    és irodalom, 1994–1999: esztétika szak. 2009-től a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának titkára. 2013–14: a Kunsztblog (Origo) munkatársa.  2015-től az Artportal munkatársa. Érdeklődési köre: kortárs fotó, képzőművészet.

Fejér Zoltán (1951)
Szabadúszó fotós. 1968 óta foglalkozik a fényképezés különféle alkotó módozataival. 1985 óta folytat fotótörténeti kutatásokat, ezekből eddig kilenc könyvet publikált. Lapunk munkatársa.

Gellér Judit (1983)
Kurátor. 2000-től publikálja verseit, kritikáit, kiállítás-ajánlóit különböző szaklapokban és folyóiratokban. Egyetemi tanulmányait a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Designelmélet mesterszakán fejezte be. 2012-től tagja, 2013 és 2015 között vezetőségi tagja a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának. 2013-ban kezdte meg PhD tanulmányait az ELTE Film-, Média- és Kultúraelméleti programján, 2014-től meghívott előadó a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Fotográfia szakán, 2015-től a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ művészeti munkatársa.

Jalsovszky Katalin, dr. (1943)
Muzeológus. 1968-ban végzett az ELTE történelem–újkori történeti muzeológia szakán. 2009-ben történt nyugdíjba meneteléig a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának tudományos főmunkatársa. Több történeti fényképalbum társszerzője, történeti kiadványok, folyóiratok képszerkesztője, kiállítások kurátora.
K. Horváth Zsolt (1972)
Társadalomtörténész, kritikus, az ELTE BTK MMI adjunktusa. Kutatási területe a kulturális formák és gyakorlatok társadalomtörténete a 20. századi Magyarországon és Európában. Könyve: Az emlékezet betegei. A tér-idő társadalomtörténeti morfológiájához (Kijárat, 2015).

Montvai Attila (1942)
Fotóművész, az ELTE fizikus szakán szerzett diplomát. Fotóművészként és aktív elméleti szakíróként a fotográfia, illetve tágabb megközelítésben a vizuális közlési csatornák technikai, kulturális és intellektuális határainak felmérésével, kiterjesztésével foglalkozott. Fizikusként hasonló vonalak mentén dolgozott a matematikai modellek érvényességét vizsgálva. Ennek eredményeként a Cambridge-i International Biographical Centre Montvai Attilát, mint a 21. század iránymutató tudósát tartja számon, és 2006-ban jelölte az Archimedes Awardra.

Németh Gábor (1956)
Író, forgatókönyvíró, újságíró. Többek között Lugosi Lugo László, Szilágyi Lenke, Frankl Aljona, Déri Miklós, Lábass Endre, Vancsó Zoltán, Oláh Gergely Máté munkái és Kardos Sándor Horus-archívumának képei késztették különböző műfajú szövegek írására. 2015-ben Déri Miklós portré-kiállítását és a 33. Magyar Sajtófotó Kiállítást nyitotta meg. Új regényének narrátora helyszínkereső fotográfus. (Egy mormota nyara, Kalligram, 2016.)

Palotai János (1939)
Történelem–filozófia szakot végzett az ELTE-n, esztétikából doktorált. A Műegyetemen művészetfilozófiát, az Iparművészeti Egyetemen vizuális kommunikációt, az ELTE-n média ismeretet tanított. A mozgóképkultúra oktatásához Pásztor Erikával közösen készített tananyaga az interneten olvasható. A Balkonban, a Filmkultúrában, a Filmvilágban, a fotografus.hu-n és az Új művészetben publikál.

Pfisztner Gábor (1967)
Történelem–német szakon végzett az ELTE-n, és két félévig az Iparművészeti Főiskola vizuális kommunikáció szakán volt vendéghallgató. Gimnáziumi tanár.

Somosi Rita (1980)
Művészettörténetet és kulturális menedzsmentet tanult. Kurátorként dolgozik és kortárs művészetről publikál, különös tekintettel a fotóművészetre és kortárs ékszerre. A VILTIN Galéria munkatársa.