fotóművészet

E SZÁMUNK SZERZŐI – 2014/2.

Bacskai Sándor (1961)
Író, újságíró, a Fotóművészet munkatársa. A kilencvenes években körülbelül száz életút-interjút készített a Magyar Fotográfiai Múzeum archívuma számára.

Fejér Zoltán (1951)
Szabadúszó fotós. 1968 óta foglalkozik a fényképezés különféle alkotó módozataival. 1985 óta folytat fotótörténeti kutatásokat, ezekből eddig kilenc könyvet publikált. Lapunk munkatársa.

Gellér Judit  (1983)
Független kurátor, műkritikus. 2000-től publikálja verseit, kritikáit, kiállítás-ajánlóit különböző szaklapokban és folyóiratokban, 2007-től tagja a MÚOSZ-nak, 2009-től az Artportal.hu állandó munkatársa.  Egyetemi tanulmányait a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Designelmélet mesterszakán fejezte be. 2012-től tagja, 2013-tól vezetőségi tagja a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának. 2013-ban kezdte meg PhD tanulmányait az ELTE Film-, Média- és Kultúraelméleti programján, 2014-től oktatási gyakorlatot végez a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Fotográfia BA szakán és a PreMOME előkészítő kurzusokon.

Montvai Attila (1942)
Fotóművész, az ELTE fizikus szakán szerzett diplomát. Fotóművészként és aktív elméleti szakíróként a fotográfia, illetve tágabb megközelítésben a vizuális közlési csatornák technikai, kulturális és intellektuális határainak felmérésével, kiterjesztésével foglalkozott. Fizikusként hasonló vonalak mentén dolgozott a matematikai modellek érvényességét vizsgálva. Ennek eredményeként a Cambridge-i International Biographical Centre Montvai Attilát mint a 21. század iránymutató tudósát tartja számon, és 2006-ban jelölte az Archimedes Awardra.

Palotai János (1939)
Történelem–filozófia szakot végzett az ELTE-n, esztétikából doktorált. A Műegyetemen művészetfilozófiát, az Iparművészeti Egyetemen vizuális kommunikációt, az ELTE-n média ismeretet tanított. A mozgóképkultúra oktatásához Pásztor Erikával közösen készített tananyaga az interneten olvasható. A Balkonban,  a Filmkultúrában, a Filmvilágban, a fotografus.hu-n és az Új művészetben is publikál.

Papp Júlia PhD (1958)
Művészettörténész. Fő kutatási területe a 19. századi magyar képzőművészet és tudománytörténet. 2012-ben jelent meg Blaschke János (1770–1833) rézmetsző munkásságát feldolgozó, több mint 2000 könyvillusztrációt tartalmazó kétkötetes monográfiája.

Pfisztner Gábor (1967)
Történelem–német szakon végzett az ELTE-n, és két félévig az Iparművészeti Főiskola vizuális kommunikáció szakán volt vendéghallgató. Gimnáziumi tanár.

Somogyi Zsófia (1978)
2003-ban végzett az ELTE művészettörténet–esztétika szakán. 2002 nyarán Guggenheim-ösztöndíjas volt Velencében. A Dorottya Galéria munkatársa, 2009-ben az Oktatási és Kulturális Minisztérium Kállai-ösztöndíjasa.

Somosi Rita (1980)
Művészettörténetet és kulturális menedzsmentet tanult. Kurátorként dolgozik és kortárs művészetről publikál, különös tekintetettel a fotóművészetre és kortárs ékszerre. A VILTIN Galéria munkatársa.

Szarka Klára (1955)
Az ELTE történelem–népművelés szakán végzett 1978-ban. Három évtizede publikál szakíróként, kiállításokat rendez, fotótörténetet oktat. A Szellemkép Szabadiskola tanára, a Magyar Fotótörténeti Társaság elnöke.

Szegő György (1947)
Építész, művészeti író. A hetvenes években több, fotófelhasználással is élő önálló kiállítása volt. 1979 és 1989 között a Kaposvári Csiky Gergely Színház díszlet- és jelmeztervezője. 1982-től rendszeresen publikál művészeti tanulmányokat és kritikákat.

Tímár Péter (1948)
Eredeti szakmája építészmérnök, Balogh Rudolf-díjas fotóművész, a Fotóművészet főszerkesztője. http://www.timarpeter.hu.