fotóművészet

2009/2 LII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

TARTALOM


A professzionális utat választottam – Bacskai Sándor beszélget a Balogh Rudolf-díjas Lábady Istvánnal

Dobos Sándor: Boldog művészélet – Artist in Residence (AIR) Krems, 2009

Dr. Ranschburg Jenő: MA/GÁT fotózták

Kincses Károly: Egy kiállítás, amit érezni kell – Csalóka Látszat – Horváth M. Judit képei

Jokesz Antal: Mobil – Palotás Ágnes képeiről

Csizmadia Alexa–Somogyi Zsófia: Közelről, tisztán? – Erdei Krisztina Modell című sorozata

Sor Zita–Tóth Balázs Zoltán: Minden egyes fénykép pótolhatatlan időkapszula – Interjú Dusan Stulikkal

Anne Kotzan: Egy csendes lázadó, avagy költő a kamerával – Saul Leiter rég esedékes felfedezése

Pfisztner Gábor: Közhelyek pusztával – Robert Adams a Hasselblad Alapítvány 2009. évi díjazottja

Szegő György: Képtörténetek – Hannes Kilian a Martin-Gropius-Bauban

Szegő György: Összeillesztés; Asszony kamerával – Liselotte Grschebina

Fotós PR és töredéktörténelem – Határnyitás Magyarországon – 1989

Révész Tamás: Levélváltás – Egy fényképről

Schwanner Endre: Társasági rovat, 6. rész

Fejér Zoltán: A Kublin testvérek (színes) fotói

Farkas Zsuzsa: Borsos József kiállításai a Magyar Nemzeti Galériában és a Magyar Fotográfiai Múzeumban

Montvai Attila: A fotográfia mérhető és látható paramétereinek kapcsolata, harmadik rész – Képrögzítés a bináris fotográfiában

Tímár Péter: Könyvespolc

E számunk szerzői

Summary

E SZÁMUNK SZERZŐI


Bacskai Sándor (1961)

Író, újságíró, a Fotóművészet munkatársa. 1992 és 2002 között körülbelül száz életút-interjút készített a Magyar Fotográfiai Múzeum archívuma számára.

Csizmadia Alexa

2003-ban diplomázott Angliában a Southampton Egyetemen, ahol modern és kortárs művészettörténetet hallgatott. Jelenleg a londoni City Egyetem művészeti management szakának hallgatója. 1999 óta publikál.

Farkas Zsuzsa (1957)

Művészettörténész. A Magyar Nemzeti Galéria Fotóarchívumában dolgozik. Kutatási területe a 19. századi magyar képzőművészet. Festő-fotográfusok 1840–1880 című kötete a Magyar Fotográfiai Múzeum kiadásában jelent meg.

Fejér Zoltán (1951)

Szabadúszó fotós. 1968 óta foglalkozik a fényképezés különféle alkotó módozataival. 1985 óta folytat fotótörténeti kutatásokat, ezekből eddig kilenc könyvet publikált. Lapunk munkatársa.

Jokesz Antal (1952)

Fotó- és képzőművész. 1969-től fényképez. 1979-ben Szerencsés Jánossal, Kerekes Gáborral és Vető Jánossal megalakította a Dokumentum csoportot, amelynek évente rendeztek kiállítást Veszprémben. Kísérletező művész – Az esetlegesség lehetőségei című sorozat (1978) járókelőkről készült képeit a gép keresője nélkül komponálta, vakuk és mesterséges fényforrások segítségével álomszerű, áttűnéses képeket készített, Az idő aszimmetriája című sorozatban az időmozzanatot próbálta megragadni –, s a 70-es, 80-as években iskolateremtő egyéniségként tartották számon.

Kincses Károly (1954)

A fotótörténet és a fotótechnika-történet kutatója. A Magyar Fotográfiai Múzeum volt igazgatója.

Anne Kotzan (1961)

Szabadfoglalkozású publicista. Egyetemi tanulmányai alatt egy évet Rómában töltött DAAD-ösztöndíjasként, majd ezt követően főleg kultúrával foglalkozó útikönyveket kezdett írni, köztük Magyarországról is. Már tanulmányai idején kapcsolatba került a fényképezéssel, és több éven át dolgozott egy fotográfus mellett asszisztensként. Ma független szerzőként foglalkozik a fotográfiával. Szövegei főleg német szaklapokban jelennek meg: foto-MAGAZIN, Photo international, Photopresse, Schwarzweiss. Kölnben él.

Montvai Attila, dr. (1942)

Fotóművész, az ELTE fizikus szakán szerzett diplomát. Fotóművészként és aktív elméleti szakíróként a fotográfia, illetve tágabb megközelítésben a vizuális közlési csatornák technikai, kulturális és intellektuális határainak felmérésével, kiterjesztésével foglalkozott. Fizikusként hasonló vonalak mentén dolgozott a matematikai modellek érvényességét vizsgálva. Ennek eredményeként a Cambridge-i International Biographical Centre Montvai Attilát mint a 21. század iránymutató tudósát tartja számon, és 2006-ben jelölte az Archimedes Award-ra.

Pfisztner Gábor (1967)

Történelem–német szakon végzett az ELTE-n, és két félévig az Iparművészeti Főiskola vizuális kommunikáció szakán volt vendéghallgató. Gimnáziumi tanár.

Ranschburg Jenő, dr. (1935)

Pszichológus, a pszichológiai tudományok kandidátusa. 1963 és 1977 között az ELTE pszichológiai tanszék munkatársa, majd adjunktusa, végül docense, 1977-től 1997-ig az MTA Pszichológiai Intézetének osztályvezetője volt. Jelenleg a Szolnoki Főiskola tanára. Kutatási területei: fejlődéslélektan, szocializáció, klinikai gyermeklélektan. Legismertebb műve a Félelem, harag, agresszió, amely Magyarországon 11 kiadásban jelent meg.

Schwanner Endre (1928)

Balogh Rudolf-díjas fotóművész, szakíró. Fotótechnikai cikkei 1968 óta jelennek meg. 1974 és 1991 között a fotótechnika-elmélet tanára volt a MÚOSZ újságíró iskolán. Lapunk munkatársa.

Somogyi Zsófia (1978)

2003-ban végzett az ELTE művészettörténet-esztétika szakán. 2002 nyarán Guggenheim-ösztöndíjas volt Velencében. A Dorottya Galéria munkatársa, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Kállai-ösztöndíjasa.

Sor Zita (1977)

Kulturális antropológia szakot és muzeológia szakirányt végzett a Miskolci Egyetemen. 2003-ban gyakorlaton vett részt a George Eastman House International House of Photography and Film fotórestaurátori laboratóriumában. Jelenleg a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fénykép- tára gyűjteménykezelő restaurátora, a Magyar Képzőművészeti Egyetem tárgyrestaurátor szakos hallgatója, valamint a Getty Conservation Institute „Fundamentals of the Conservation of Photographs” nevű programjának hallgatója.

Szegő György (1947)

Építész, művészeti író. A hetvenes években több, fotófelhasználással is élő önálló kiállítása volt. 1979 és 1989 között a Kaposvári Csiky Gergely Színház díszlet- és jelmeztervezője. 1982-től rendszeresen publikál művészeti tanulmányokat és kritikákat. A Fotóművészet munkatársa.

Tímár Péter (1948)

Építészmérnök, Balogh Rudolf-díjas fotóművész, a Fotóművészet főszerkesztője. 1979 óta a budapesti Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola fotó szakának vezetője. http://web.mac.com/timarpeter

Tóth Balázs Zoltán (1980)

A szegedi bölcsészettudományi karon végzett. 2003-tól a Magyar Fotográfiai Múzeum kutató ösztöndíjasa, 2005-től munkatársa. A Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának tagja. A Los Angeles-i Getty Conservation Institute „Fundamentals of the Conservation of Photographs” nevű 3 éves fotómuzeológiai képzésének másodéves hallgatója.