fotóművészet

TÉNYleg Dulovits

A fotótechnika-történetben, főleg annak privát kutatók által működtetett szegmensében az elmúlt másfél évtizedben két markánsan elkülönülő kiindulás, kutatási módszer nyert teret.Egy konkrét példa a német Contax és a szovjet Kiev fényképezőgép kapcsán. A japán Minoru Sasaki 18 darab fényképezőgépet szedett ízekre, és azokat a legapróbb csavarig egybevetette egymással, minden részletet gondosan lefényképezve. Az eredményt – a hasonlóságokat, a meglepő azonosságokat és a kívülről nem látható egyértelmű átdolgozásokat – 2000-ben egy 170 oldalas könyvben (Contax to Kiev, a Report on the Mutation, Office Heliar, Tokyo) tette közzé.A bécsi WestLicht szakértői csapatának tagja, a Frankfurtban élő Bernd K. Otto 1972 óta foglalkozik a Zeiss gyártmányokkal és azok történetével. Az elmúlt harminc évben levéltári kutatásokon túl saját okmányt is létrehozott. Ő a Photo-Deal című német fényképezőgép-gyűjtői szakfolyóirat 2001/III. számában hét oldalon, Von der Carl Zeiss Jena-Contax zur Kiev címmel tette közzé levéltári kutatásain alapuló kronológiáját, melyben 1945. április 12-től 1948. július 1-ig napról napra leírja az eseményeket. (Egy rövid idézet, hevenyészett fordításban: „1946. október 21. A Gyár leszerelése megkezdődik. Ezzel egy időben 274 fontos dolgozót öt évre a Szovjetunióba szállítanak. 200 zeissest Krasznogorszkba, 45-öt a Kiev melletti Iszjumba, 29-et Leningrádba irányítanak.”)A fototechnika-történeti kutatások Magyarországon is a fentihez hasonló irányt vettek. Nevek és publikációk felsorolása nélkül megemlítem, hogy jómagam a levéltárakban poros papírokat heteken át, sokszor kézzelfogható eredmény nélkül lapozgató szerepét vállaltam magamra. Azért döntöttem így, mert szerettem volna a magyar fényképezőgép-gyártás és -tervezés körül kialakult és megkövesedett, gyakran minden alapot nélkülöző tévedéseket, legendákat, jóindulatúnak egyáltalán nem nevezhető, rágalom szintű híreszteléseket hiteles tényekkel megcáfolni.Kutatási eredményeimet magyarul, németül, angolul és franciául megjelent cikkeimben és könyveimben tettem közzé. Ezekben a levéltári dokumentumokat leírásban (a képeket, ha rendelkezésre álltak, fotó-reprodukcióban) ismertettem. Most úgy döntöttem, hogy néhány fontos, Dulovits Jenővel és a Duflex gyártásával összefüggő iratot hasonmás formájában (azaz lényegében az eredetivel megegyező formában) teszek közzé. Fejér Zoltán A teljes képaláírások:1. kép: 1947. augusztus 1-jén elindult Magyarországon a hároméves terv. Bár a Duflex kísérleti munkái a Gammában – egy írásbeli jelentés szerint - már 1946. augusztus 16-án folytak, a munka 1947. szeptember 23-án a műszaki rajzok elkészítésekor lépett intenzívebb szakaszába. A tervezés-gyártás tehát a hároméves terv sokat emlegetett sztahanovista munkaversenyekkel és tervteljesítési pánikjaival fűszerezett időszakára esett. Az 1948. decemberi időszakra tervezett 100 db Duflex fényképezőgépb?l a jelentés szerint egyetlenegy sem készült el..! (Forrás: Magyar Országos Levéltár, Z szekció.) 2. kép: A fényképezőgépet exportáló külkereskedelmi cég 1949-re 800 darab Duflex fényképezőgépet és 170 darab Gammafot fénymérőt rendelt. Ezzel szemben egy 1950. január 8-i dátumot viselő irat szerint csak 2 db fényképez?gépet és három darab fénymérőt kaptak. A tervteljesítési kudarc így mind a gyártót mind az exportőrt érintette. (Forrás: Magyar Országos Levéltár.) 3. kép: 1949. február 28-án négy tagú csoportot jelöltek ki, mely a Duflex próbagyártását irányította. A csoportvezető, Kálmán László mérnök műszaki igazgató-helyettes volt. Az itt látható azon rendkívül kevés hiteles korabeli dokumentum egyike, amelyben a Duflex és Dulovits szavak együtt olvashatók! (Forrás: Magyar Országos Levéltár. Jelzet: XIX-F-1-V)