fotóművészet

2003/1-2. XLVI. ÉVFOLYAM 1-2.. SZÁM

TARTALOM


Kincses Károly: A tökéletlenség tökéletessége – Minyó Szert Károly műveiről

Kincses Károly: Az örömállapot fenntartása – Szabó Sarolta képsorozata

Bohár András: Észlelés, tárgy, tradíció: fotográfiai destrukciók – Fenomenológiai megjegyzések Herendi Péter munkáihoz

Bacskai Sándor: A riporterek szerint művész vagyok, a művészek szerint riporter – Beszélgetés Déri Miklóssal

Markovics Ferenc: Felpörgetett fordulatszámon – Interjú Gárdi Balázs fotóriporterrel

Baki Péter: Fényképező biológus – Beszélgetés Szentpéteri L. Józseffel

Pfisztner Gábor: I. N. R. I. – A giccs művészete vagy giccsművészet – Bettina Rheims és Serge Bramly kiállítása a MEO-ban

Pfisztner Gábor: A modern élet festője – Jeff Wall fotográfus, a 2002. évi Hasselblad Award díjazottja

Fejér Zoltán: Bécsi bácsi – Toshinobu Takeuchi képei és egy történeti kiállítás Bécsben

L. Baji Etelka: Im Blickpunkt (Nézőpontban) – Az Osztrák nemzeti Könyvtár Fényképgyűjteménye

Szegő György: A piktorializmustól és a moderntől a szocialista realizmusig – A 20-as, 30-as évek szovjet fotográfiája

Romoda Klára: Egy "másik" fényképező szerzetes – Dr. Rados Tamás pannonhalmi irodalomtanár

Biczó Gábor: "Sorstalan kép" – értelmezési kísérlet (Egy talált kép a boncasztalon)

Sümegi György: Az 1956-os fotók használatáról – jelentésrétegek, funkciók

Kolta Magdolna: A képnézés magányos öröme – Találkozás a dobozba rejtett képpel

Sümegi György: Fotótörténetek – Albertini Béla, Miklósi-Sikes Csaba és Németh Ferenc egy-egy fotótörténeti könyvéről

E számunk szerzői

Summary

AZ OSZTRÁK NEMZETI KÖNYVTÁR FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNYE

Im Blickpunkt – Nézőpontban

Az Osztrák Nemzeti Könyvtár (ÖNB) fényképtára a maga több mint kétmillió történeti és kortárs fényképével ma a dokumentarista fotográfia legnagyobb osztrák gyűjteménye. A Díszteremben megrendezett kiállítás első alkalommal enged bepillantást a Portrégyűjtemény, Képcsarnok és Hitbizományi Könyvtár elnevezésű gyűjteményi egységhez tartozó, rendkívüli fényképanyagba. A tárlat bemutatja a gyűjtemény keletkezésének történetét és az anyag kulturális értékét is. Az Uwe Schögl kurátor által összeállított kiállítás mintegy 150 tárgyat vonultat fel, melyek tematikusan csoportosítva illusztrálják a fotótár kiemelt gyűjtési területeit, illetve a fotográfia ausztriai fejlődésének fontos fejezeteit.

Az Osztrák Nemzeti Könyvtár fényképgyűjteményének történeti gyökerei a 19. század közepéig nyúlnak vissza, amikor a császári családi (Fideikomiss, azaz „Hitbizományi”) könyvtárba elkezdték felvenni az uralkodó családhoz főként ajándékba érkezett, dokumentarista tartalmú fényképeket és emlékalbumokat. 1921-ben ebből a magángyűjteményből alakult ki a könyvtár „Portrégyűjtemény” elnevezésű különgyűjteménye; a „Hitbizományi Könyvtár” nevet akkor elhagyták, s az csak 1995-ben került vissza a hivatalos elnevezésbe.

A Nemzeti Könyvtáron belül fényképekre szakosodó szervezet felállításának irányában tett első lépést a Bildarchiv – mint kizárólag fényképnegatívokat kezelő központi képi dokumentációs állomás, Képcsarnok – 1939-es megalapítása jelentette. A Bildarchivba betagolódott az Osztrák Fényképügynökség (Österreichische Lichtbildstelle) és az Osztrák Fénykép- és Filmszolgálat (Österreichischer Lichtbild- und Filmdienst) is, aminek eredményeképpen az újonnan alakult Képcsarnok az egyik legnagyobb állami fényképnegatív-gyűjtő hellyé vált a német nyelvterületen belül. A gyűjtemény 1945-ben bővült ismét, amikor az alapító igazgató, Hans Pauer irányításával egyesült az egykori császári magángyűjtemény, a Portrégyűjtemény és a Képcsarnok.

A fényképtár alapját ma a jelentős osztrák fényképészek gazdag és átfogó művei és hagyatékai képezik, melyeket a Nemzeti Könyvtár elsősorban 1945 óta szerzett meg. A gyűjtemény tematikus magját a következő nagy egységek adják: a bécsi d’Ora műterem munkái, színházi és divatfelvételei; portrék, esemény- és riportképek; a korai felfedező és utazó fényképezés; helytörténeti és ipari fényképek a 19. századból; a tiroli Heinrich Kühnnek 1900 körül, a festőiség jegyében született művészi felvételei; 1914–1918 közötti háborús fényképek; valamint a háború utáni modern osztrák fényképezést képviselő Lucca Chmel építészeti fotói.

Az „Im Blickpunkt” című kiállítással az Osztrák Nemzeti Könyvtár folytatja a fotográfia területén néhány év óta egyre aktívabbá váló tevékenységét. Az Európai Fotótörténeti Társasággal közösen szervezett Photography and Research in Austria – Vienna the Door to the European East” („Fényképezés és kutatás Ausztriában – Bécs, az európai Kelet kapuja”) című, háromnapos, sikeres nemzetközi tanácskozást követően, valamint a történeti és a kortárs fotográfiai gyűjtemény folyamatos gyarapítása után a kiállítás bepillantást enged a könyvtár állományában jelenleg folyó többéves kutatási programok pillanatnyi állapotába is.

ford.: L. Baji Etelka

Teljes képaláírások:

1. kép: Richard Basso: Jan Mayen. Megfigyelő-állomás a Vogelberg lábánál, a Fényképfelvételek Jan Mayen szigetéről – az őexcellenciája Wilczek gróf által indított 1882–1883. évi osztrák sarkvidéki expedícióról, Bécs, 1884 című albumból. Albumin (ÖNB, Slg. POR, Pk 678,5)

2. kép: Ismeretlen művész: Ferdinánd Miksa főherceg, Trieszt, Lazarovich-villa, 1852., Dagerrotípia, 12x16 cm (ÖNB, Slg. POR, Pk 3522)

3. kép: Eduard Hodek (C. Pietzner műterem): Jáva, szarvasvadászat után Plönbonban, 1893. április 16. Ferenc Ferdinánd főherceg Világkörüli utazás 1892–1893 című albumából. Celloidin (ÖNB, Slg. POR, Pk 936,1)

4. kép: Heinrich Kühn: Miss Mary, Innsbruck, 1907 körül, Autokrom (ÖNB, Slg. POR, Pk 3900,35)

5. kép: Heinrich Kühn: Miss Mary, Lotte és Walter, Innsbruck, 1907–08, Autokrom (ÖNB, Slg. POR, Pk 3900,68)

6. kép: Heinrich Kühn: Walter, Edeltrude, Hans és Lotte esernyővel, Innsbruck, 1912 Autokrom, jobbra lent szignált és datált: KUEHN 1912. (ÖNB, Slg. POR, Pk 3900,123)

7. kép: Dora Kallmus–Arthur Benda: Karl Kraus, 1908., Üvegnegatív, 24x18 cm (ÖNB, Slg. POR 203.429 D)

8. kép: Ismeretlen fényképész: A csernovici közúti híd részlete, 1914–1918 (ÖNB, Slg. POR, K 32214)

9. kép: Erich Lessing: Éhes hölgyek a vadászbálon, Bécs, 1953 (ÖNB, Slg. POR, Pk 4247)

10. kép: Franz Mayer: Ternitz Acélmű. Munkadarab a 4000 tonnás Scholler Bleckmann kalapács alatt, 1929 Fotógravür (ÖNB, Slg. POR, Pk 3264,13)

11. kép: Lucca Chmel: A Bécsi Városi Csarnok (építész: Roland Rainer), Bécs, 1958., Üvegnegatív, 18x13 cm (ÖNB, Slg. POR, CHM 1 C)

12. kép: Liesl Ponger: Peter Patzak a His Bag című filmben, Bécs, 1969 (ÖNB, Slg. POR, Pk 4262,13)

13. kép: Barbara Pflaum: Walter Pichler a telefonnál, Bécs, 1973 körül (ÖNB, Slg. POR, Pk 4249)