fotóművészet

E SZÁMUNK SZERZŐI


Bacskai Sándor (1961)

Író, újságíró, a Fotóművészet munkatársa. Rendszeresen készít interjúkat a Magyar Fotográfiai Múzeum számára.

Baki Péter (1971)

1995-ben fényképész szakvizsgát tett. A Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció Szakát 2000-ben végezte el. Jelenleg a Práter utcai szakképző iskolában fotótörténetet és fotótechnikát tanít.

Fejér Zoltán (1951)

Szabadúszó fotós. 1985 óta folytat fotótörténeti kutatásokat, ezekből eddig négy könyvet publikált. Rendszeresen utazik külföldre, ahol nem csak fényképez, hanem kiállításokról is tudósít.

Kiscsatári Marianna (1958)

Magyar–történelem szakot végzett az ELTE-n. A Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára muzeológusa. Lapunk már több fotótörténeti írását közölte.

Kossuth Éva

A vancouveri (Kanada) Tárogató című folyóirat főszerkesztője.

Mike Szabolcs (1976)

A Budapesti Műszaki Egyetemen végzett, optikai mérnök-fizikusként. Elsősorban a képrögzítéssel kapcsolatos műszaki problémák és kreatív eszközök foglalkoztatják. Egy ideig fényképészeti szakértőként is dolgozott.

Néray Katalin (1941)

1964-ben végzett az ELTE művészettörténet-magyar szakán, majd tizennyolc évig a Kulturális Kapcsolatok Intézetében dolgozott: nemzetközi kiállítások szervezésével foglalkozott. 1984-től a Műcsarnok igazgatója volt, 1992 óta a Ludwig Múzeum igazgatója.

Stress Judit (1964)

1984-től dolgozik az Országos Széchényi Könyvtár restaurálóműhelyében, mint betanított restaurátor. 1990-ben könyvkötő szakmunkásvizsgát tett. 1991–92-ben a párizsi École du Louvre-ban művészettörténetet tanult. 1997-ben megszerezte az OSZK hároméves felsőfokú papír- és könyvrestaurátor-képző tanfolyamának diplomáját. 1998 őszétől fél éven át az Anne Cartier-Bresson vezetése alatt álló párizsi fotókonzerváló és restaurálóműhelyében tanult ösztöndíjasként, a Magyar Fotográfiai Múzeum, a Nemzeti Kulturális Alap, a Soros Alapítvány és az OSZK támogatásával. 1999 tavaszától indult meg az OSZK-ban a fényképek és negatívok konzerválása és restaurálása

Sturcz János (1958)

Művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem adjunktusa. 1982-ben végzett az ELTE művészettörténet–történelem szakán, ahol nyolc évig tanított. 1988-ban Soros ösztöndíjasként posztgraduális képzésen vett részt a New York Universityn. 1994-ben Fulbright ösztöndíjas ugyanitt. 1999-ben a velencei Biennálé magyar pavilonjának nemzeti biztosa. Szakterülete a kortárs magyar és nemzetközi, főleg az amerikai képzőművészet. A magyar női művészek munkásságát tárgyaló tanulmánykötet társszerzője.

Szabó Péter (1970)

A Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolán 1993-ban szerzett üzemmérnöki és műszaki tanári oklevelet. 1995-ben fényképész szakvizsgát tett. Szabadúszó fotográfus.

Szarka Klára (1955)

1978-ban végzett az ELTE történelem-népművelés szakán. Szakíró, a Magyar Fotóművészek Szövetségének tagja.

Szegő György (1947)

Építész, művészeti író. A hetvenes években több, fotófelhasználással is élő önálló kiállítása volt. 1979 és 1989 között a Kaposvári Csiky Gergely Színház díszlet- és jelmeztervezője. 1982-től rendszeresen publikál művészeti tanulmányokat és kritikákat. A Fotóművészet munkatársa.

Tímár Péter (1948)

Építészmérnök, Balogh Rudolf-díjas fotóművész, a Fotóművészet főszerkesztője. 1979 óta a budapesti Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola fotó szakának vezetője. (http://www.timarpeter.hu)