fotóművészet

WILHELM VON GLOEDEN KÉPEI MAGYAR GYŰJTEMÉNYBEN

Lappangó kincsek az Andrássy útról

A férfi aktok fényképezése egyik virágkorát a századfordulón élte, nem kis mértékben Wilhelm von Gloeden (1856-1931) híressé vált felvételeinek köszönhetően. A német nemesi családból származó Gloeden 1876-77-ben festészeti és művészettörténeti tanulmányokat folytatott, ezeket azonban tüdőbaja miatt abbahagyta, és Taorminába költözött, hogy betegségét gyógyíttassa.

Itt kezdett el fényképezni. Részben a helyi fényképészeknél, Giuseppe Brunónál és Giovanni Crupinál tanult, részben Nápolyban élt unokatestvérétől, Guglielmo Plüschowtól. Nem lehetetlen, hogy az ő hatására fordult a férfi akt fotózás témája felé, ugyanis Plüschow már régebb óta készített ilyen felvételeket.

A Taorminában letelepedett Gloeden aktfotóival az elveszett és idealizált görög világ hangulatát próbálta meg feléleszteni. Virágdíszes hajpántot viselő aktjai antik istenek, félistenek, dalnokok elképzelt alakjait idézik fel.

Aktképei hamar ismertté és kedveltté váltak, sokan vásárolták őket, és vitték magukkal a világ minden tája felé.

Wilhelm von Gloeden fényképei ma a múzeumok és magángyűjtők felbecsülhetetlen értékű kincsei közé tartoznak. Ezért is szolgál nagy örömömre beszámolni arról, hogy Magyarországon is van belőlük néhány darab: a Magyar Képzőművészeti Főiskola könyvtárában, ahol most folyik az eddig rejtőzködő és feldolgozatlan két mappa fényképanyagának feltárása és nyilvántartásba vétele. Huszonkét fényképnél merült fel a gyanú, hogy Gloeden munkája. A képeket Balló Ede, a Főiskola egykori tanára a századfordulón, számos egyéb képpel együtt, itáliai utazásáról hozta magával, és ajándékozta az iskolának, azzal a céllal, hogy a festészeti és rajzoktatásban a képek modellül szolgáljanak.

A huszonkét fénykép közül négy vitathatatlanul Gloeden felvétele, mert sikerült őket megtalálnom a művészről eddig megjelent külföldi publikációkban (Ulrich Pohlmann: Wilhelm von Gloeden — Sensucht nach Arkadien, Fotomuseum im Münchner Stadtmuseum, Dirk Nishen Verlag, berlin, 1987; David Leddick: The male nude, Benedikt Taschen, Köln, 1998.).

További három képről állítható, hogy Gloeden felvétele, mert kisebb képkivágással megegyezik a beazonosított képek egyikével, illetve az állításnak ad alapot, hogy a képeken átüt a hátlapra pecsételt bélyegző: Wilhelm von Gloeden. A fennmaradó tizenöt képről nem állítható, de feltételezhető, hogy szintén Gloedentől származik.

L. Baji Etelka