fotóművészet

FEJEZETEK A MAGYAR FOTÓIPAR TÖRTÉNETÉBŐL 2. rész

Ritka gépek – makacs tények

A váci Petzval József Fotótechnikatörténeti Gyűjteménybe történt betörésről, valamint annak következményeiről beadványok, levelek, újságcikkek tucatjai születtek, ennek ellenére úgy vélem, az ügy még nem zárult le véglegesen.

Idézet egy 1970. június 22-én kelt megállapodásból:

„A Gamma Művek a Műszaki Múzeum anyagának gazdagítása céljából átadja az alábbiakban felsorolt gyártmányait. (56 sorszámozott tétel leírása.) Átvevő az előzőekben felsorolt gyártmányokkal ezennel átveszi és egyben tudomásul veszi, hogy azokat átadó kiállítás, vagy bemutatás céljaira bármikor jogosult visszakérni. Átvevő tudomásul veszi, hogy az előzőek szerint birtokába került gyártmányokat nem idegenítheti el. Tartozik azok állagmegóvásáról gondoskodni és rendeltetésszerű használatukat biztosítani.”

A felsorolás 55. tétele egy Kinga fényképezőgép, No. 147001, az 56. tétel pedig egy Duflex fényképezőgép, No. 965. Az 1980-as évek közepéig a tárgyak, sok más társukkal együtt a nagyközönség számára hozzáférhetetlenek voltak, mivel az Országos Műszaki Múzeumnak megalapítása óta – mind a mai napig – nincs állandó, nyilvános kiállítása, kiállítóhelyisége.

Több múzeum és magángyűjtő anyagából állt össze a váci Petzval József Fotótechnika-történeti gyűjtemény, melyet egy betörés után bezártak, ma az épület imaház.

1993. március 19-éről 20-ára virradólag ismeretlen tettes(ek) betört(ek) a váci gyűjtemény épületébe. A károsultak a kárértéket 492 200,– Ft-ban állapították meg. Az ügyben a váci rendőrség nyomozott, az eset nem érte el a megyei hatáskört. A tettes ismeretlen volta miatt, miután 60 napon belül érdemleges adat nem merült fel, a nyomozást 1993. május 10-én megszüntették. Remény mégis van, miután az eljárás a Btk. 316. § 1. bekezdése alapján folyt, ennek, valamint a szintén alkalmazható 6. bekezdésnek az alapján a bűncselekmény büntethetősége 2–8 év közötti. Ez azt jelenti, hogy ugyanennyi az elévülési idő is, azaz nyolc év.

1993. májusában a Fotósélet című hírlevél 18. száma közölte az ellopott tárgyak jegyzékét. Innen tudható, hogy tizennégy fényképezőgép tűnt el, három külföldi és tizenegy magyar gyártmányú. A listán az 147001-es gyári számú Kinga az első, a 965-ös számot viselő Duflex a második.

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy mindkét fényképezőgép pótolhatatlan, mindkettő prototípus, azokból működőképes, eredeti állapotú példány jelenleg nem áll egy esetleges kutatás rendelkezésére...!

A Nemzetközi Múzeumi Világszervezet 1997-ben huszadszor hirdette meg a Múzeumi Világnapot. A mottó „Harc a kulturális értékek tiltott kereskedelme ellen” volt. A világszervezet párizsi központja minden társországba eljuttatott egy szöveges plakátot, erre Magyarországon az ellopott Duflex prototípus képét nyomtatták.

1998 nyarán az ORFK Műkincsvédelmi osztályán úgy tájékoztattak, hogy lehetőség van arra, hogy a Vácról ellopott fényképezőgépek adatai bekerüljenek a londoni székhelyű Art Loss Registerbe. Ez egy magáncég adatbázisa, mely nemcsak az Interpoltól, hanem sok más forrásból begyűjtött adatokat tartalmaz, a világ minden táján ellopott műtárgyakról. Jó néhány aukciós ház, műkereskedő, múzeum működik együtt a céggel és ellenőrizteti régiségeit.

A cikkhez történő több hónapos adatgyűjtés közben kapta szerkesztőségünk az alábbi – részben rövidített – levelet: „1997 tavaszán érdekes megkeresés érkezett Japánból. Ebben egy gyűjtő közölte, hogy információkat szeretne kapni a Gammáról, annak igazgatójáról, Juhász Istvánról, Dulovits Jenőről és Németh Józsefről. A levél hozzám, a gyár Ipartörténeti Gyűjtemény vezetőjéhez került. Az érdeklődőt bőségesen elláttam különböző kiadványokkal. Az első levélváltást a mai napig még hat követte. Yoshikazu Ueda rendkívüli érdeklődést mutat a Gamma, annak fotótörténeti múltja és az abban tevékeny szerepet játszó személyek iránt. Ezeket maga is viszonozza, hazájában, valamint a szakirodalomban ha Gammával kapcsolatos információra lel, azonnal közli. A levelezés során kiderült, hogy Yoshikazu úr környezetvédelemmel foglalkozó mérnök, manager. Szabadidejében fotótechnika-történettel és fotókamera-gyűjtéssel foglalkozik.

Gyűjteménye, mely öt évvel ezelőtt, véletlenszerűen indult, jelenleg ötvennyolc fényképezőgépből áll. Ezekről számos fényképet küldött. Három darab Gamma Duflex-szel is rendelkezik, ezek gyártási száma jól látszik az elküldött fotókon. (Ezek a számok – természetesen – a Fotóséletben publikált listán megjelent egyik eltűnt gép számával sem egyeznek meg.)

Yoshikazu úr egyik levelében megemlítette viszont, hogy ismeretségi körében is tud Duflexről, többek között egy prototípusról és az aranyozott gépről, melybe Dulovits aláírás és dicsőségkoszorú van gravírozva. (Az aranyozott gép szerinte hamisítvány.)”

A levél aláírója Kemény Tibor, a Gamma Múzeum vezetője.

Azok, akiknek a cikk olvasása közben esetleg eszébe jutott az Illés együttes egykori, híres és népszerű nótája, annak utolsó mondatával most megkérdezhetik:

– Heppiend nincs...?

Egy tárgyfotóiról ismert kolléga a múltkoriban azt mondta: „Olyan szomorúak a cikkeid!” – így ház azzal zárom írásomat, hogy őszintén remélem, a Petzval József Fotótechnika-történeti Gyűjteményből eltűnt magyar fényképezőgép-prototípusok még az elévülési időn belül visszakerülnek Magyarországra...

Fejér Zoltán