fotóművészet

SZÍNKEZELÉS – COLOR MANAGEMENT (3. rész)


Kamera/Szkenner

A digitális fényképezőgépek és szkennerek, mint képalkotó bemeneti eszközök, speciális szűrőket és szenzorokat használnak az információ rögzítéséhez és digitalizálásához. A fényképezőgépek spektrális érzékenysége azonban nem egyezik a technikai szempontból „nem ideális” emberi szem érzékenységével, és mivel a cél a látott információ rögzítése, ezért azt mondhatjuk, hogy a digitális kamerák – függően az állandóan változó technológiáktól – többé-kevésbé hibásan rögzítik a színeket. Nincs tíz, különböző gyártó által gyártott digitális gép, amelyik ugyanúgy rögzítené és képezné le a színeket. Bár a fotográfus célja nem minden esetben a színhelyesség, a digitális kamerák színtani torzításait kezelni lehet ICC színprofilokkal.

Az egyedi színprofilok elkészítése rendkívül egyszerű és gyors feladat. Segítségükkel a fotós a legmagasabb szintű színtani egyezést kaphatja a korábbi számban már kiemelt szerepet betöltő kalibrált monitoron, amely az egyetlen eszköz a rögzített anyag vizuális ellenőrzéséhez és korrekciójához. A színprofilokkal felgyorsulhat a nagy számú műtermi képek színtani korrekciója, jelentősen kevesebb manuális retusálási és színkorrekciós feladat lesz szükséges az ICC szabványt támogató képfeldolgozó szoftverben, amellyel a fotográfus időt és jelentős pénzt illetve manuális munkát takaríthat meg.

Digitális kamerák színprofiljának elkészítése

Mivel tény, hogy – akárcsak az emberi szem esetében – a fényforrás befolyásolja az észlelő kamera/tárgy/szín viszonyát, valamint a digitális kamerák színhibái különböző karakterisztikájú fényforrások mellett eltérőek, ezért célszerű az adott színprofilt egy adott – változás esetén több – fényforrás mellett elkészíteni.

1. Tesztábra lefényképezése

A digitális kameraprofil elkészítése során egy speciális, színtani értelemben ismert – spektrális értékekkel ellátott – tesztábrát szükséges lefotózni (pl. Munsell GretagMacbeth ColorChecker SG). Ideálisan a legjobb módja ennek egy 16 vagy 8 bites kép készítése a tesztábráról kontrollált és ismert megvilágítás mellett, két fényforrással, 45 fokban megvilágítva. Mindkét lámpa azonos színhőmérséklettel, fényerővel kell működjön, kerülni kell a direkt fényviszszaverődést. Természetesen nem csak stúdió-környezetben, hanem külső helyszínen is elkészíthető egy kép a tesztábráról, de hasonlóan ügyelni kell a megvilágítás karakterisztikájára – pl. egy laptoppal összekötött GretagMacbeth Eye-One PRO spektrofotométerrel – amely emissziós mérésre is alkalmas, és fénymérőként is működik! – lemérhető az adott fényforrás/megvilágítás karakterisztikája.

A GretagMacbeth Color-Checker SG egy speciálisan elkészített és lemért tesztábra, amelyet a GretagMacbeth amerikai leányvállalatánál, a Munsellnél készítenek. Ez az új tesztábra optikai fehérítőszerek nélkül készül, spektrálisan neutrális, egyenletes optimalizált szürkeskálát, valamint többek között a korábban elterjedten használt Munsell ColorChecker Classic tesztábra referenciaelemeit, RGB/CMYK illetve speciálisan kiválasztott bőrszíneket, valamint új tónusokat tartalmaz. A tesztábra minden mezője félfényes, s kifejezetten a digitális kamerák színtani tulajdonságainak meghatározására fejlesztették ki.

2. Profilkészítés – Profile Maker Digital Camera Modul

A tesztábra képének feldolgozása két módon történhet: RAW és kompresszált JPEG formátumban. A RAW formátum tulajdonképpen megfelel az analóg fotográfiában használt negatív filmnek. Előnye, hogy jelentős minőségi veszteség nélkül nagyobb bit-mélységben lehet korrekciókat elvégezni, és a „nyers” adattal dolgozni. A ProfileMaker csak TIFF vagy JPEG formátummal dolgozik, így ennek megfelelően lefotózott tesztábra-képet egy RAW formátumot kezelő olvasóprogram segítségével kell az esetleges módosításokat követően átkonvertálni a fenti RGB formátumokba. A másik módszer a tömörített, a kamera által kezelt kép használata, amely általában 8 bites, és valójában ez az analóg fotográfia diaképének felelhetne meg. A képkészítés során ebben a formátumban már a kamerán belül színtranszformáció történik.

A fentieket követően a lefényképezett és megfelelően konvertált tesztábra-képet meg kell nyitni a ProfileMaker szoftverben. A Munsell ColorChecker SG tesztábramezők digitálisan rögzített adatait a profilkészítő szoftver összeveti a tesztábra gyártója által lemért spektrális értékekkel, és matematikailag felépít egy ICC színprofilt – különböző előzetes beállítások mellett: csakúgy, mint az analóg fényképészet különböző filmtípusai esetében, a ProfileMaker modulon belül is számos finomhangolási, elő beállítási szempont szerint készíthet a fotográfus színprofilt, amelynek jelentős hatása van a színprofilra. Ilyen elő beállítási lehetőségek:

– Egyedi;– Általános;– Kültér;

– Beltér;– Portré;– Termék;

– Fekete-fehér.

Ezek az előbeállítások számos korrekciós beavatkozási lehetőséget nyújtanak, például fényviszonyok, expozíció, árnyalati részletek, direkt színek, szürkeegyensúly, szaturáció és kontraszt tekintetében.

Az esetlegesen nem megfelelően lefotózott tesztábra alapján történő profilkészítés előtt a szoftver minden esetben figyelmezteti a felhasználót, ha a szoftver úgy érzékeli, hogy az a színprofil minőségének rovására mehet – mindezt az alábbi értékek kalkulálása alapján:

– Megvilágítások egyenletessége: a két oldalról 45 fokban megvilágított tesztábra két oldalának egyenletessége közötti különbség kisebb, mint 10%.

– Fényforrások színhőmérséklete közötti különbség: kisebb, mint 200 Kelvin

– Fehéregyensúly: RGB értékek közötti különbség kisebb, mint 7 digitális érték

– Csúcsfények: 210 és 245 közötti RGB értékek

– Árnyékok: kisebb, mint 23 RGB érték

– Egyenletesség: a tesztábra-mező szélei és közepe között maximum 12-15 RGB érték-különbség

Természetesen a fenti kritériumok túllépése esetén is lehet színprofilt készíteni, de a szoftver figyelmezteti a felhasználót, és javaslatot tesz a korrekciókra.

Mivel a fény és szín kapcsolata ismert, digitális kamerák esetében – ellentétben a stabilabbnak mondható szkennerekkel – a fényviszonyok esetleges változása miatt a fényforrások ellenőrzése mellett célszerű több színprofilt is készíteni, és azt rendszeresen ismételni. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy például egy stúdió-fotózás kezdetén a fehér- és szürkeegyensúly-beállítások mellett célszerű és javasolt a tesztábrát lefotózni, azt elmenteni, elnevezni, és abból egy színprofilt készíteni, majd azt a képfeldolgozó szoftverben tudatosan alkalmazni.

3. Színprofilok alkalmazása

A kamera által készített kép színhelyes reprodukálásához egy ICC kompatibilis képfeldolgozó szoftver szükséges: Bibble, Imacon Flex Color, Lasersoft Silverfest DC Pro, Phase One, Sinar Capture stb. Amennyiben RAW formátumot használ, a RAW formátumú képekhez kell hozzárendelni a színprofilt a képfeldolgozó programon belül. Hasonlóan a tömörített formátumnál – pl. Adobe Photoshop esetében – a kiválasztott színprofilt kell a képhez rendelni /Assign Profile/. Fontos, hogy tulajdonképpen csak a softproof-előkép hatását látjuk, végleges digitális érték-változás csak konverzió esetén történik (Convert Profile). Az előkép alapján azonban mindkét esetben eldönthető és látható a színprofil használatának előnye, valamint a színprofil és a kép együttes tárolásával az továbbítható más felhasználó felé – pl. nyomdai előkészítés, megrendelő, stb.

Szkenner

A képfeldolgozás klasszikus eszköze – kalibrációja és ICC profilkészítése esetében ún. fotográfiai anyagokat szükséges digitalizálni – ilyen pl. az ISO által is elfogadott IT8.7/1 (transzparens dia), vagy IT8.7/2 (fotópapír). Ezeknek a tesztábráknak (akár AGFA, FUJI, KODAK, stb.) gyártói a tesztábrák ténylegesen lemért adatait azokhoz CD-n mellékelik és általában a szkennerekhez adják, vagy külön árusítják. A profilkészítő szoftver a beszkennelt TIFF vagyJPEG képet ezt követően összeveti a CD-n található referencia-értékekkel, majd elkészíti a szkenner színtani ujjlenyomatát. A szkenner esetében – mivel a belső megvilágítása állandó – elegendő a megfelelő reflexiós tesztábra-képet, transz-parens diaképet beszkennelni és javasolt azt kb. félévente megismételni a szkenner belső fényforrásának öregedése miatt.

GretagMacbeth Eye-One Photo és ProfileMaker Digital Camera Modul

A kamera – és szkennerprofilok elkészítéséhez nincs szükség külön mérőeszközre, csak egy profilkészítő szoftverre. A GretagMacbeth Eye-One Photo csomag i1Match szoftvere lehetővé teszi digitális kamerák és szkennerek egyedi ICC profiljainak gyors és könnyű elkészítését. Az Eye-One Match szoftver szinte kézen fogva végigvezeti a felhasználót a profil készítésének lépésein, javaslatot tesz a tesztábra lefotózásának módszerére, lehetőség nyílik külső fény – stúdióvilágítás/ambiens fény mérésre és figyelembe vételére, valamint figyelmezteti a fotográfust, ha a tesztábra nem lett megfelelően lefényképezve. A profil finomhangolására is lehetőség nyílik a szoftverben: egy kiválasztott és behívott referencia-kép folyamatos vizuális ellenőrzésével expozíciós korrekciók, kontraszt, szaturáció stb. finom állításokra van lehetőség.

A kifejezetten a fotográfusok számára összeállított Eye-One Photo a kamerák színprofilozása mellett a csomagban található spektrofotométerrel monitorokat színkezelhet, valamint ICC-profilokat készíthet nyomtatókhoz. Emellett ugyanezzel a színmérő műszerrel akár vaku- és folyamatos fényt is mérhet, ezzel ellenőrizheti a stúdiójában található fényviszonyokat, azok élettartamát, színhőmérsékletét (Kelvin) és fényerejét (LUX). Az Eye-One Photo SG csomag tartalmazza a profilkészítéshez szükséges ColorChecker SG tesztábrát is.

Az Eye-One Photo csomag tartalma

– Eye-One PRO spektrofotométer reflexiós és ambiens méréshez; – Eye-One Match profilkészítő szoftver; – Monitor színkezelése (CRT, LCD, Laptop); – Digitális Kamera színkezelése; – Nyomtató (RGB) színkezelése;

– Szkenner színkezelése; – Editor – profilok finomhangolása.

Lapzárta után: A svájci-amerikai GretagMacbeth és az amerikai X-Rite hónapokkal ezelőtt bejelentette egyesülési szándékát, amely 2006. július 5-én hivatalosan is megtörtént. Az új X-Rite Incorporated és a GretagMacbeth egyesülésével egy új, a színkezelés és színkommunikáció területén világszinten meghatározó erős vállalat jött létre. További információk: www.xrite.com

Tátrai Sándor

tatrai@gretagmacbeth.com