fotóművészet

1998/1-2. XLI. ÉVFOLYAM 1-2.. SZÁM

TARTALOM


Beke László: A progresszív magyar fotó közelmúltja és jelene

Szűcs Tibor: A határok átjárhatók – Fotó és képzőművészet

Markovics Ferenc: Öt világrész fotóművészete Cegléden – Egy érdekes gyűjtemény históriája

Galgóczy Zsuzsa: Műfajok határán, világok találkozásánál – Kunkovács László képeihez

Bacskai Sándor: Ahogy bennünket látnak – Bruno Bourel budapesti képei

Markovics Ferenc: Szemtől szembe – A Magyar Filmfotósok Egyesületének kiállítása

Miltényi Tibor: Ipar, Vizkom, Fotó, Metaforikus képpárok – A Magyar Iparművészeti Főiskola hallgatóinak felvételei

Peternák Miklós: Intermédia fotográfia – A Magyar Képzőművészeti Főiskola hallgatóinak felvételei

Tímár Péter: Ficus Lyrata – Balla Demeteről, fényképei ürügyén

Kerekes Gábor: Napló, 1993-97. – Polaroid 665 (Polaroid Galéria)

Szabó G. László: Az erotika lovagja – Jan Saudek műtermében

Szegő György: Paradzsanov fesztivál, Budapest

Bacskai Sándor: A filmművészet alapja a fényképezés (Illés György – Molnár Miklós képeiről)

Albertini Béla: Hit és csalódások – Egy erdélyi szociofotós életútja és munkássága

Demeter Zsuzsanna: Egyetemi Szakdolgozatok – A fotográfia megjelenése a magyar sajtóban

L. Baji Etelka: Brassairól, és egy aukcióról

Rák József: Digitális kamera-kóstoló – Kodak Professional DCS 520 = Canon EOS D 2000

Emlékező naptár

E számunk szerzői

Summary

IPAR, VIZKOM, FOTÓ – METAFORIKUS KÉPPÁROK

1+1 több, mint kettő

A fotográfiában az erős egyedi képek mellett számos értelmes formája alakult ki több kép együttlétezésének: képpár, triptichon, szekvencia, sorozat, esszé stb.

A metaforikus kapcsolatra épülő képpárok esetében valami megfogalmazhatatlan vizuális, hangulati vagy asszociatív analógia a lényeg. Nem verbalizálható szimbólumképzésről van tehát szó, hanem a KÉP valódi természetéből következő bizonytalan jelentésű, ám nagyon szuggesztív atmoszférájú és kizárólag a kapcsolat által teremtett vizuális minőségről. A fotográfiában rejlő enigmatikus, költői, spirituális motívumok válnak e módszerrel láthatóvá, s erősödnek fel ideális esetben. Ezen a ponton válik nyilvánvalóvá, hogy a fotográfia a szubjektív önkifejezés tekintetében is abszolút egyenértékű a klasszikus művészeti ágakkal. Nagy pillanat az, amikor két kép érintkezésbe lép egymással; mintha új életre kelnének, s egymást váltanák valóra!

A hazai progresszív fotóban a metaforikus képpár több mint húsz éve eleven tradíció (Vető János, Szilágyi Lenke, Halas István stb.). A Magyar Iparművészeti Főiskolán működő felsőfokú fotósképzés autonóm-fotográfiai kurzusában ezt a hagyományt kívánjuk reflektálni.

Miltényi Tibor